Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

216/2010 Sb. znění účinné od 23. 7. 2010 do 31. 12. 2014

216

 

VYHLÁŠKA

ze dne 25. června 2010,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování

technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb. a zákona č. 170/2007 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 18 odst. 4, § 19 odst. 8, § 25 odst. 2 a § 76 odst. 1 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb., vyhlášky č. 197/2006 Sb., vyhlášky č. 388/2008 Sb. a vyhlášky č. 283/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 18 odst. 3 větě páté se za slova „policie České republiky“ vkládají slova „a obecní policie“.

 

2.

V příloze č. 1 bodu 1 písmeno b) zní:

b) Přehled směrnic, nařízení a rozhodnutí EHS/ES/EU, které se vztahují ke konstrukci a provozu kolových vozidel a nesilničních mobilních strojů (nejsou uváděny pouze dokumenty, týkající se opatření v konkrétních zemích EU).

Směrnice, nařízení a rozhodnutí EHS/ES/EU

 

70/156*

Směrnice Rady ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

70/157

Směrnice Rady ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel

70/220

Směrnice Rady ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel

70/221

Směrnice Rady ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

70/222

Směrnice Rady ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se umístění a připevnění zadních registračních tabulek na motorových vozidlech a jejich přípojných vozidlech

70/311

Směrnice Rady ze dne 8. června 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

74/60

Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střecha nebo posuvná střecha, opěradla a zadní části sedadel)

74/61

Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení bránících neoprávněnému použití motorových vozidel

74/132

Směrnice Komise ze dne 11. února 1974 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

74/150*

Směrnice Rady ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů

74/151*

Směrnice Rady ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů

74/152*

Směrnice Rady ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických traktorů

74/290

Směrnice Rady ze dne 28. května 1974 přizpůsobující technickému předpisu směrnici Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel

74/297

Směrnice Rady ze dne 4. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřního vybavení motorových vozidel (chování mechanismu řízení v případě nárazu)

74/346*

Směrnice Rady ze dne 25. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů

74/347*

Směrnice Rady ze dne 25. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu a stíračů čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů

74/408

Směrnice Rady ze dne 22. července 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se motorových vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy

74/483

Směrnice Rady ze dne 17. září 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků motorových vozidel

75/321*

Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů

75/322*

Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory kolových zemědělských a lesnických traktorů

75/323

Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodů elektrické energie namontovaných na kolových zemědělských a lesnických traktorech pro napájení zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci umístěných na nářadí, strojích nebo přívěsech určených pro zemědělství nebo lesnictví

75/443

Směrnice Rady ze dne 26. června 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětného chodu a rychloměrného zařízení motorových vozidel

75/524

Směrnice Komise ze dne 25. července 1975 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

76/114

Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění

76/115

Směrnice Rady ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel

76/432

Směrnice Rady ze dne 6. dubna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů

76/756

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

76/757

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odrazek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

76/758

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

76/759

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

76/760

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se svítilen zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

76/761

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety

76/762

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se předních mlhových světlometů motorových vozidel a žárovek pro tyto světlomety

76/763

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech

77/102

Směrnice Komise ze dne 30. listopadu 1976 přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel

77/212

Směrnice Rady ze dne 8. března 1977 pozměňující směrnici 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel

77/311*

Směrnice Rady ze dne 29. března 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hladiny akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče

77/389

Směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů motorových vozidel

77/536*

Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů

77/537

Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů používaných v kolových zemědělských a lesnických traktorech

77/538

Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

77/539

Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

77/540

Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se parkovacích svítilen motorových vozidel

77/541

Směrnice Rady ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel

77/649

Směrnice Rady ze dne 27. září 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel

78/315

Směrnice rady ze dne 21. prosince 1977 pozměňující směrnici 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

78/316

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)

78/317

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů odmrazování a odmlžování zasklených povrchů motorových vozidel

78/318

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů stírání a ostřikování čelních skel motorových vozidel

78/507

Směrnice Komise ze dne 19. května 1978 kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/114/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění

78/547*

Směrnice Rady ze dne 12. června 1978, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

78/548*

Směrnice Rady ze dne 12. června 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vytápěcích systémů v prostorách pro cestující motorových vozidel

78/549

Směrnice Rady ze dne 12. června 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se krytů kol motorových vozidel

78/632

Směrnice Komise ze dne 19. května 1978, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/60/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střecha nebo posuvná střecha, opěradla a zadní části sedadel)

78/665

Směrnice Komise ze dne 14. července 1978 kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel

78/764

Směrnice Rady ze dne 25. července 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech

78/932

Směrnice Rady ze dne 16. října 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opěrek hlavy na sedadlech motorových vozidel

78/933

Směrnice Rady ze dne 17․ října 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory

78/1015*

Směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motocyklů

79/488

Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979 kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/483/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků motorových vozidel

79/489

Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

79/490

Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1979 kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

79/532*

Směrnice Rady ze dne 17. května 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů

79/533*

Směrnice Rady ze dne 17. května 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů a zpětného chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů

79/622*

Směrnice Rady ze dne 25. června 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)

79/694*

Směrnice Rady ze dne 24. července 1979, kterou se mění směrnice 74/150/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů

79/795*

Směrnice Komise ze dne 20. července 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel

79/1073

Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/347/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu a stíračů čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů

80/233*

Směrnice Komise ze dne 21. listopadu 1979, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/759/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

80/720

Směrnice Rady ze dne 24. června 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pracovního prostoru, přístupu k místu řidiče a dveří a oken kolových zemědělských a lesnických traktorů

80/780*

Směrnice Rady ze dne 22. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek dvoukolových motorových vozidel s přívěsným vozíkem nebo bez něj a jejich montáže na tato vozidla

80/1267*

Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1980, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

80/1268

Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřeby paliva motorových vozidel

80/1269

Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel

81/333

Směrnice Komise ze dne 13. dubna 1981, kterou se mění směrnice 79/490/EHS, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/22l/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

81/334

Směrnice Komise ze dne 13. dubna 1981, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel

81/575*

Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel

81/576*

Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel

81/577

Směrnice Rady ze dne 20. července 1981, kterou se mění směrnice 74/408/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se motorových vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy

81/643

Směrnice Komise ze dne 29. července 1981, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel

82/244

Směrnice Komise ze dne 17. března 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

82/318

Směrnice Komise ze dne 2. dubna 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel

82/319

Směrnice Komise ze dne 2. dubna 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel

82/890

Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1982, kterou se pozměňují směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkající se kolových zemědělských a lesnických traktorů

82/953

Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1982, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)

83/190

Směrnice Komise ze dne 28. března 1983, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/764/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech

83/276

Směrnice Rady ze dne 26. května 1983, kterou se mění směrnice 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

83/351

Směrnice Rady ze dne 16. června 1983, kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel

84/8*

Směrnice Komise ze dne 14. prosince 1983, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

84/372

Směrnice Komise ze dne 3. července 1984, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel

84/424

Směrnice Rady ze dne 3. září 1984, kterou se mění směrnice 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel

85/3*

Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1984 o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel

85/205*

Směrnice Komise ze dne 18. února 1985, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel

85/647

Směrnice Komise ze dne 23. prosince 1985, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

3821/85

Nařízení Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamových zařízeních v silniční dopravě

86/217

Směrnice Komise ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakoměrů pro motorová vozidla

86/297

Směrnice Rady ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodových hřídelů kolových zemědělských a lesnických traktorů a jejich ochrany

86/298

Směrnice Rady ze dne 26. května 1986 o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů

86/360*

Směrnice Rady ze dne 24. července 1986, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel

86/364*

Směrnice Rady ze dne 24. července 1986 týkající se prokazování shody vozidel se směrnicí 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel

86/415

Směrnice Rady ze dne 24. července 1986 o instalaci, umístění, funkci a označení ovládačů kolových zemědělských a lesnických traktorů

86/562*

Směrnice Komise ze dne 6. listopadu 1986, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel

87/354

Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se mění některé směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkajících se průmyslových výrobků s ohledem na rozlišovací znaky členských států

87/358

Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

87/402

Směrnice Rady ze dne 25. června 1987 o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů

87/403*

Směrnice Rady ze dne 25. června 1987, kterou se doplňuje příloha I směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

88/76

Směrnice Rady ze dne 3. prosince 1987, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel

88/77*

Směrnice Rady ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel

88/194

Směrnice Komise ze dne 24. března 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

88/195

Směrnice Komise ze dne 24. března 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel

88/218*

Směrnice Rady ze dne 11. dubna 1988, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel

88/297*

Směrnice Rady ze dne 3. května 1988, kterou se mění směrnice 74/150/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů

88/320*

Směrnice Rady ze dne 9. června 1988 o kontrolách a ověřování správné laboratorní praxe

88/321

Směrnice Komise ze dne 16. května 1968, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/127/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel

88/366

Směrnice Komise ze dne 17. května 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel

88/410*

Směrnice Komise ze dne 21. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/15l/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů

88/411*

Směrnice Komise ze dne 21. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/321/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů

88/412*

Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/152/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických traktorů

88/413

Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky)

88/414

Směrnice Komise ze dne 22. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/720/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pracovního prostoru, přístupu k místu řidiče a dveří a oken kolových zemědělských a lesnických traktorů

88/436

Směrnice Rady ze dne 16. června 1988, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny motorů motorových vozidel (Snižování emisí znečišťujících částic ze vznětových motorů)

88/465

Směrnice Komise ze dne 30. června 1988, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 78/764/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech

88/599*

Směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1988, týkající se standardních kontrolních postupů k zavedení nařízení (EHS) č. 3820/85 týkajícího se harmonizace určité sociální legislativy pro silniční dopravu a nařízení (EHS) č. 3821/85 týkajícího se záznamového zařízení v silniční dopravě

89/173*

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů

89/277

Směrnice Komise ze dne 28. března 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/759/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

89/278

Směrnice Komise ze dne 28. března 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

89/297

Směrnice Rady ze dne 13. dubna 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se boční ochrany (bočních ochranných zařízení) určitých motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

89/336*

Směrnice Rady ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

89/338*

Směrnice Rady ze dne 27. dubna 1989, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel

89/458

Směrnice Rady ze dne 18. července 1989, kterou se s ohledem na Evropské emisní normy pro automobily s objemem motoru pod 1,4 1 mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny motorů motorových vozidel

89/459

Směrnice Rady ze dne 18. července 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hloubky drážek vzorku pneumatik určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

89/461*

Směrnice Rady ze dne 18. července 1989, kterou se z hlediska stanovení některých maximálních přípustných rozměrů článkových vozidel mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel

89/491

Směrnice Komise ze dne 18. července 1989, kterou se přizpůsobují technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS, 70/220/EHS, 72/245/EHS, 72/306/EHS, 80/1268/EHS a 80/1269 týkající se motorových vozidel

89/516

Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/758/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

89/517

Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/76l/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety

89/518

Směrnice Komise ze dne 1. srpna 1989, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/538/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

89/680

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění směrnice 77/536/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů

89/681

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění směrnice 87/402/EHS o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů

89/682

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění směrnice 86/298/EHS o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů

90/628

Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel

90/629

Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel

90/630

Směrnice Komise ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel

3314/90

Nařízení Komise (EHS) č. 3314/90 ze dne 16. listopadu 1990, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

91/60*

Směrnice Rady ze dne 4. února 1991, kterou se s ohledem na stanovení některých maximálních přípustných rozměrů souprav silničních vozidel mění směrnice 85/3/EHS

91/157*

Směrnice Rady 91/157/EHS ze dne 18. března 1991 o bateriích a akumulátorech, obsahujících některé nebezpečné látky

91/226

Směrnice Rady ze dne 27. března 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

91/422

Směrnice Komise ze dne 15. července 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

91/441

Směrnice Rady ze dne 26. června 1991, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel

91/542*

Směrnice Rady ze dne 1. října 1991, kterou se mění směrnice 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel

91/662

Směrnice Komise ze dne 6. prosince 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/297/EHS z hlediska chování volantu a sloupku řízení při nárazu

91/663

Směrnice Komise ze dne 10. prosince 1991, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

91/671

Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností menší než 3,5 t

92/6

Směrnice Rady ze dne 10. února 1992 o montáži a používání omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství

92/7*

Směrnice Rady ze dne 10. února 1992, kterou se mění směrnice 85/3/EHS o hmotnostech, rozměrech a některých jiných technických vlastnostech určitých silničních vozidel

92/21

Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hmotnosti a rozměrů motorových vozidel kategorie Mi

92/22

Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním zasklení a zasklívacích materiálech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

92/23

Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 týkající se pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a jejich montáže

92/24

Směrnice Rady ze dne 31. března 1992 týkající se omezovačů rychlosti nebo podobných palubních systémů omezení rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel

92/31

Směrnice Rady ze dne 28. dubna 1992, kterou se mění směrnice 89/336/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

92/53

Směrnice Rady ze dne 18. června 1992, kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování zákonů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

92/61*

Směrnice Rady ze dne 30. června 1992 o schvalování typu dvou nebo tříkolových motorových vozidel

92/62

Směrnice Komise ze dne 2. července 1992, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/311/EHS týkající se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

92/97

Směrnice Rady ze dne 10. listopadu 1992, kterou se mění směrnice 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel

92/114

Směrnice Rady ze dne 17. prosince 1992, týkající se vnějších výčnělků před zadní stěnou kabiny motorových vozidel kategorie N

3688/92

Nařízení Komise (EHS) č. 3688/92 ze dne 21. prosince 1992, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

93/14

Směrnice Rady ze dne 5. dubna 1993 o brzdění dvou nebo tříkolových motorových vozidel

93/29*

Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o označování kontrolek, sdělovačů a indikátorů dvou nebo tříkolových motorových vozidel

93/30

Směrnice Rady ze 14. června 1993 o zvukových výstražných zařízeních pro dvou nebo tříkolová motorová vozidla

93/31*

Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o stojáncích pro dvoukolová motorová vozidla

93/32*

Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o držadlech spolujezdců u dvoukolových motorových vozidel

93/33

Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o ochranných zařízeních proti zneužití u dvou nebo tříkolových motorových vozidel

93/34

Směrnice Rady ze dne 14. června 1993 o povinném značení dvou nebo tříkolových motorových vozidel

93/59

Směrnice Rady ze dne 28. června 1993, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel

93/81

Směrnice Komise ze dne 29. září 1993, kterou se upravuje směrnice Rady 70/156/EHS týkající se homologace typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

93/86

Směrnice Komise ze dne 4. října 1993, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 91/157/EHS týkající se baterií a akumulátorů obsahujících některé nebezpečné látky

93/91

Směrnice Komise ze dne 29. října 1993, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/316/EHS týkající se vnitřní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)

93/92*

Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 o montáži světelných a signalizačních zařízení u dvou nebo tříkolových motorových vozidel

93/93

Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 o hmotnostech a rozměrech dvou nebo tříkolových motorových vozidel

93/94*

Směrnice Rady ze dne 29. října 1993 týkající se prostoru pro montáž zadní tabulky registrační značky u dvou nebo tříkolových motorových vozidel

93/116

Směrnice Komise ze dne 17. prosince 1993, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1268/EHS týkající se spotřeby paliva motorových vozidel

94/12

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994, týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a měnící směrnici 70/220/EHS

94/20

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. května 1994, týkající se mechanických spojovacích zařízení motorových vozidel a přípojných vozidel a jejich připevnění na tato vozidla

94/53

Směrnice Komise ze dne 15. listopadu 1994, kterou se mění článek 2 směrnice Komise 93/91/EHS, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/316/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (označení ovládačů, sdělovačů a indikátorů)

94/55*

Směrnice Rady ze dne 21. listopadu 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přepravy nebezpečného zboží po silnici

94/68

Směrnice Komise ze dne 16. prosince 1994, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/318/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů stírání a ostřikování čelních skel motorových vozidel

94/78

Směrnice Komise ze dne 21. prosince 1994, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/549/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se krytů kol motorových vozidel

95/1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 2. února 1995 o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a o maximálním užitečném výkonu motoru dvou nebo tříkolových motorových vozidel

95/28

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 1995, týkající se hořlavosti materiálů vnitřní výbavy určitých kategorií motorových vozidel

95/48

Směrnice Komise ze dne 20. září 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 92/21/EHS týkající se hmotností a rozměrů motorových vozidel kategorie Mi

2479/95

Nařízení Komise (ES) č. 2479/95 ze dne 25. října 1995, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)

95/54

Směrnice Komise ze dne 31. října 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetické kompatibility) způsobovaného zážehovými motory motorových vozidel a kterou se mění směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

95/56

Směrnice Komise ze dne 8. listopadu 1995, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/61/EHS týkající se zařízení bránících neoprávněnému použití motorových vozidel

96/1*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. ledna 1996, kterou se mění směrnice 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek a znečisťujících částic ze vznětových motorů vozidel

96/20

Směrnice Komise ze dne 27. března 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS týkající se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel

96/27

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. května 1996, týkající se ochrany cestujících v motorových vozidlech při bočním nárazu a pozměňující směrnici 70/156/EHS

96/36

Směrnice Komise ze dne 17. června 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS týkající se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel

96/37

Směrnice Komise ze dne 17. června 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/408/EHS týkající se vnitřní výbavy motorových vozidel (pevnost sedadel a jejich ukotvení) (Text s významem pro Evropský hospodářský prostor)

96/38

Směrnice Komise ze dne 17. června 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/115/EHS týkající se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

96/44

Směrnice Komise ze dne 1. července 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečisťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

96/53

Směrnice Rady ze dne 25. července 1996, která pro určitá silniční vozidla, provozovaná v rámci Společenství, stanovuje maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz 96/53/ES

96/63

Směrnice Komise ze dne 30. září 1996, kterou se mění směrnice Rady 76/432/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

96/64

Směrnice Komise ze dne 2. října 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/389/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů motorových vozidel

96/69

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. října 1996, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel

96/79

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 1996, týkající se ochrany cestujících v motorových vozidlech při čelním nárazu a pozměňující směrnici 70/156/EHS

96/96*

Směrnice Rady ze dne 20.prosince 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se periodických technických prohlídek motorových a jejich přípojných vozidel 96/96/ES

96/627*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 1996, kterým se provádí článek 2 směrnice Rady 77/31 l/EHS ze dne 29. března 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hladiny akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (Text s významem pro EHP)

97/19

Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

97/20

Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel (Text s významem pro EHP)

97/21

Směrnice Komise ze dne 18. dubna 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

1056/97

Nařízení Komise (ES) č. 1056/97 ze dne 11. června 1997, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)

97/24

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. června 1997 o určitých komponentech a charakteristických vlastnostech dvou nebo tříkolových motorových vozidel

97/27

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. července 1997, týkající se hmotností a rozměrů určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a pozměňující směrnici 70/156/EHS

97/28

Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS týkající se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

97/29

Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/757/EHS týkající se odrazek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

97/30

Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/758/EHS týkající se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen a brzdových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

97/31

Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/760/EHS o zařízení pro osvětlení zadní tabulky státní poznávací značky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

97/32

Směrnice Komise ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/539/EHS o zpětných světlometech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

97/39

Směrnice Komise ze dne 24. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/443/EHS ze dne 26. června 1975 o zařízení pro zpětnou jízdu a měření rychlosti motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

97/54

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. září 1997, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS, 74/151/EHS, 74/152/EHS, 74/346/EHS, 74/347/EHS, 75/321/EHS, 75/322/EHS, 76/432/EHS, 76/763/EHS, 77/31 l/EHS, 77/537/EHS, 78/764/EHS, 78/933/EHS, 79/532/EHS, 79/533/EHS, 80/720/EHS, 86/297/EHS, 86/415/EHS a89/173/EHS, pokud se týká nejvyšší konstrukční rychlosti kolových zemědělských nebo lesnických traktorů

97/68

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje

97/836

Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických předpisů pro kolová vozidla, vybavení a části, které se mohou montovat a/nebo používat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení udělených na základě těchto předpisů (Revidovaná Dohoda 1958)

98/12

Směrnice Komise ze dne 27. ledna 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (text s významem pro EHP)

98/14

Směrnice Komise ze dne 6.února 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady č. 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

98/38*

Směrnice Komise ze dne 3. června 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/151/EHS týkající se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

98/39*

Směrnice Komise ze dne 5. června 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/321/EHS týkající se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

98/40*

Směrnice Komise ze dne 8. června 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/346/EHS týkající se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

2135/98

Nařízení Rady (ES) č. 2135/98 ze dne 24. září 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a směrnice 88/599/EHS o používání nařízení (EHS) č. 3820/84 a (EHS) č. 3821/85

98/69

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. října 1998, týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a měnící směrnici 70/220/EHS

98/77

Směrnice Komise ze dne 2. října 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

98/89*

Směrnice Komise ze dne 20. listopadu 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/152/EHS týkající se maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

98/90

Směrnice Komise ze dne 30. listopadu 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/387/EHS týkající se dveří motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

98/91

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. prosince 1998, týkající se motorových vozidel a jejich přípojných vozidel určených pro silniční přepravu nebezpečných věcí a měnící směrnici 70/156/EHS týkající se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

1999/7

Směrnice Komise ze dne 26. ledna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/311/EHS týkající se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

1999/14

Směrnice Komise ze dne 16. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/538/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

1999/15

Směrnice Komise ze dne 16. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/759/EHS týkající se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

1999/16

Směrnice Komise ze dne 16. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/540/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se parkovacích svítilen motorových vozidel

1999/17

Směrnice Komise ze dne 18. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/761/EHS týkající se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety (Text s významem pro EHP)

1999/18

Směrnice Komise ze dne 18. března 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/762/EHS týkající se předních mlhových světlometů motorových vozidel a žárovek pro tyto světlomety (Text s významem pro EHP)

1999/23

Směrnice Komise ze dne 9. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/33/EHS o ochranných zařízeních proti zneužití u dvou nebo tříkolových motorových vozidel

1999/24

Směrnice Komise ze dne 9. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/32/EHS o držadlech spolujezdců u dvoukolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

1999/25

Směrnice Komise ze dne 9. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnici Rady o povinném značení dvou nebo tříkolových motorových vozidel

1999/26*

Směrnice Komise ze dne 20. dubna 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/94/EHS týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

1999/37

Směrnice Rady ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokumentech vozidel

1999/40

Směrnice Komise ze dne 6. května 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/622/EHS týkající se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (Text s významem pro EHP)

1999/52*

Směrnice Komise ze dne 26. května 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/96/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

1999/55

Směrnice Komise ze dne 1. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/536/EHS týkající se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

1999/56*

Směrnice Komise ze dne 3. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/933/EHS týkající se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (Text s význam pro EHP)

1999/57

Směrnice Komise ze dne 7. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/764/EHS týkající se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (Text s významem pro EHP)

1999/58*

Směrnice Komise ze dne 7. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 79/533/EHS týkající se odtahových úchytů a zpětného chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

1999/86

Směrnice Rady ze dne 11. listopadu 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/763/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech

1999/94

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. prosince 1999 týkající se dostupnosti informací pro spotřebitele o palivové ekonomii a o emisích C02 při obchodování s novými osobními vozidly

1999/96*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. prosince 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek a částic ze vznětových motorů vozidel a proti emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů poháněných stlačeným zemním plynem nebo zkapalnělým ropným plynem a pozměňující směrnici Rady 88/77/EHS

1999/98

Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/79/ES o ochraně cestujících v motorových vozidlech při čelním nárazu (Text s významem pro EHP)

2135/98

Nařízení Rady 2135/98 ze dne 24. září 1998, kterým se mění nařízení Č.3821/85/EHS týkající se záznamového zařízení v silniční dopravě a směrnice 88/599/EHS pro aplikaci nařízení Č.3820/84/EHS a Č.3821/85/EHS a 2135/98/EHS

1999/99

Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1269/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motoru motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

1999/100

Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/1268/EHS týkající se emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

1999/101

Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/157/EHS týkající se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

1999/102

Směrnice Komise ze dne 15. prosince 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS týkající se opatření proti znečisťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2000/1*

Směrnice Komise ze dne 14. ledna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 89/173/EHS týkající se určitých konstrukčních částí a vlastnosti kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

2000/2

Směrnice Komise ze dne 14. ledna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/322/EHS týkající se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory namontovanými do kolových zemědělských a lesnických traktorů a směrnice Rady 74/150/EHS týkající se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

2000/3

Směrnice Komise ze dne 22. února 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/541/EHS o bezpečnostních pásech a zádržných systémech motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2000/4

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2000, kterou se mění směrnice Rady 74/60/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střecha nebo posuvná střecha, opěradla a zadní části sedadel)

2000/7

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. března 2000 o rychloměrech pro dvou nebo tříkolová motorová vozidla, kterou se mění směrnice 92/6 l/EHS o schvalování typu dvou nebo tříkolových motorových vozidel

2000/8

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. března 2000, kterou se mění směrnice Rady 70/221/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

2000/19

Směrnice Komise ze dne 13. dubna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 86/298/EHS o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

2000/22

Směrnice Komise ze dne 28. dubna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 87/402/EHS o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

2000/25

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS

2000/30

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 6 června 2000 o technických silničních kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství z hlediska jejich způsobilosti provozu na pozemních komunikacích

2000/40

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany proti podjetí zepředu u motorových vozidel, kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS

2000/53

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností

2000/63*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění rozhodnutí 96/627/ES, kterým se provádí článek 2 směrnice Rady 77/31 l/EHS o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (oznámeno pod číslem K (1999) 3546) (Text s významem pro EHP)

2000/72*

Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/3 l/EHS o stojáncích pro dvoukolová motorová vozidla

2000/73*

Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/92 o montáži světelných a signalizačních zařízení u dvou nebo tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2000/74*

Směrnice Komise ze dne 22. listopadu 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/29/EHS o označování ovládačů, sdělovačů a indikátorů dvou nebo tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2001/1

Směrnice Evropského parlamentu ze dne 22. ledna 2001, kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel

2001/3

Směrnice Komise ze dne 8. ledna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/150/EHS o schvalování typu kolových zemědělských nebo lesnických traktorů a směrnice Rady 75/322/EHS týkající se potlačení vysokofrekvenčního rušení zážehových motorů namontovaných do kolových zemědělských nebo lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

2001/7

Směrnice Komise ze dne 29. ledna 2001, kterou se potřetí přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států o dopravě nebezpečných věcí po silnici (Text s významem pro EHP)

2001/9*

Směrnice Komise ze dne 12.února 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady č. 96/96/ES týkající se periodických technických prohlídek motorových a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

2001/11*

Směrnice Komise ze dne 14. února 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady č. 96/96/ES týkající se periodických technických prohlídek motorových a jejich přípojných vozidel-provozní zkoušky omezovačů rychlosti užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)

2001/27*

Směrnice Komise ze dne 10. dubna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem (Text s významem pro EHP)

2001/31

Směrnice Komise ze dne 8. května 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/387/EHS týkající se dveří motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

2001/43

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 92/23/EHS o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži

1753/2000*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 22.6.2000 zakládající systém k monitorování průměrných měrných emisí C02 z nových osobních vozidel

2001/56

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. září 2001 o systémech vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS a kterou se zrušuje směrnice Rady 78/548/EHS

2001/63

Směrnice Komise ze dne 17. srpna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 97/68/ES Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje

2001/85

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. listopadu 2001 o zvláštních ustanoveních pro vozidla pro dopravu osob, která mají kromě sedadla řidiče více než osm sedadel a o změně směrnic 70/156/EHS a 97/27/ES

2001/92

Směrnice Komise ze dne 30. října 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 92/22/EHS o bezpečnostním zasklení a zasklívacích materiálech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a směrnice Rady 70/156/EHS o schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

2001/100

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. prosince 2001, kterou se mění směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2001/116

Směrnice Komise ze dne 20. prosince 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

2001/505

Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 105 o schvalování typu vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí z hlediska zvláštních konstrukčních vlastností těchto vozidel

2001/506

Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 104 o schvalování reflexního značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel

2001/507

Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 109 o schvalování obnovovaných pneumatik nákladních vozidel a jejich přípojných vozidel

2002/7

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. února 2002, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, která stanovuje pro určitá silniční vozidla, provozovaná v rámci Společenství, maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz

2002/24

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/6 l/EHS

2002/41

Směrnice Komise ze dne 17. května 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/1/ES o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a maximálním netto výkonu motoru dvoukolových nebo tříkolových motorových vozidel

2002/51

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002 o snižování úrovně znečišťujících látek ze dvou a tříkolových motorových vozidel, a kterou se mění směrnice 97/24/ES (Text s významem pro EHP)

2002/78

Směrnice Komise ze dne 1. října 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

2002/80

Směrnice Komise ze dne 3. října 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/220/EHS týkající se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2002/85

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. listopadu 2002 pozměňující směrnici Rady 92/6/EHS o montáži a užití zařízení k omezení rychlosti určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství

2002/88

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. prosince 2002, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje

1360/2002

Nařízení Komise ze dne 13. června 2002, kterým se posedmé přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady 3821/85/EHS o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)

2003/19

Směrnice Komise ze dne 21. března 2003, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/27/ES o hmotnostech a rozměrech určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

2003/20

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností nižší než 3,5 t

2003/26

Směrnice Komise ze dne 3 dubna 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES, pokud jde o omezovače rychlosti a emise z výfuku užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)

2003/27*

Směrnice Komise ze dne 3. dubna 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/96/ES, pokud jde o zkoušky emisí z výfuku motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2003/28

Směrnice Komise ze dne 7. dubna 2003, kterou se technickému pokroku počtvrté přizpůsobuje směrnice Rady 94/55/ES o sbližování právních předpisů členských států z hlediska dopravy nebezpečných věcí po silnici (Text s významem pro EHP)

2003/37

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, kterou se zrušuje směrnice 74/150/EHS, změněná směrnicí 2004/66/ES (Text s významem pro EHP)

2003/73

Směrnice Komise ze dne 24. července 2003, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES

2003/76

Směrnice Komise ze dne 11. srpna 2003, kterou se mění směrnice Rady 70/220/EHS týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2003/77

Směrnice Komise ze dne 11. srpna 2003, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

 

Rozhodnutí Komise ze dne 27. února 2003, kterým se stanoví normy pro označování konstrukčních částí a materiálů pro vozidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Text s významem pro EHP) (oznámeno pod číslem dokumentu K(2003/620)

2003/97

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 10. listopadu 2003 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zařízení pro nepřímé vidění a vozidel vybavených těmito zařízeními, kterou se mění směrnice 70/156/EHS a zrušuje směrnice 71/127/EHS (Text s významem pro EHP)

2003/102*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. listopadu 2003 o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před srážkou a v průběhu srážky s motorovým vozidlem a kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS

2003/127

Směrnice Komise ze dne 23. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokumentech vozidel (Text s významem pro EHP)

2004/3

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS a 80/1268/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřeby paliva motorových vozidel kategorie NI a měření emisí C02(Text s významem pro EHP)

2004/9

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe (SLP) (Kodifikované znění)(Text s významem pro EHP)

2004/11

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice Rady 92/24/EHS týkající se omezovačů rychlosti nebo podobných palubních systémů omezení rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel

432/2004

Nařízení Komise (ES) č. 432/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se po osmé přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)

2004/26

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. dubna 2004, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje

2004/78

Směrnice Komise ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2001/56/ES týkající se systémů vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, a kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/156/EHS (Text s významem pro EHP)

2004/86

Směrnice Komise ze dne 5. července 2004, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 93/93/EHS o hmotnostech a rozměrech dvou nebo tříkolových motorových vozidel

2004/104

Směrnice Komise ze dne 14. října 2004, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku

 

směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory motorových vozidel a kterou se mění směrnice Rady 70/156/EHS

2004/108

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS Text s významem pro EHP

2005/11

Směrnice Komise ze dne 16. února 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 92/23/EHS týkající se pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a jejich montáže

2005/13

Směrnice Komise ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice 2000/25/ES Evropského parlamentu a Rady, týkající se emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, a kterou se mění příloha I směrnice 2003/37/ES Evropského parlamentu a Rady, týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů

2005/21

Směrnice Komise ze dne 7. března 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů používaných ve vozidlech

2005/27

Směrnice Komise ze dne 29. března 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zařízení pro nepřímý výhled a vozidel vybavených těmito zařízeními (Text s významem pro EHP)

2005/30

Směrnice Komise ze dne 22. dubna 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES týkající se schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

2005/39

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 74/408/EHS týkající se motorových vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy

2005/40

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 77/541/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel

2005/41

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/115/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kotevních úchytů bezpečnostních pásů motorových vozidel

2005/49

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 26. července 2005, kterou se mění směrnice Rady 72/245/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetické kompatibility) vozidel

2005/55

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 28. září 2005 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem

2005/63*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2005, kterým se mění příloha II. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53 o vozidlech s ukončenou životností

2005/64

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 26. října 2005 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS

2005/66*

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne 26. října 2005 o použití systémů čelní ochrany na motorových vozidlech a o změně směrnice Rady 70/156/EHS

2005/67

Směrnice Komise ze dne 8. října 2005, kterou se pro účely jejich úpravy mění přílohy I a

IIsměrnice Rady 86/298/EHS, přílohy I a II směrnice Rady 87/402/EHS a přílohy I, II a

IIIsměrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů. (Text s významem pro EHP)

2005/78

Směrnice Komise ze dne 14. listopadu 2005, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalnělým ropným plynem a mění přílohy I, II, III, IV a VI uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)

2005/83

Směrnice Komise ze dne 23. listopadu 2005, kterou se mění přílohy I, VI, VII, VIII, IX a X směrnice Rady 72/245/EHS o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě) vozidel za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (Text s významem pro EHP)

2005/437

2005/437/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 2005, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2005/63/ES, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (oznámeno pod číslem K(2005) 1705) (Text s významem pro EHP)

2006/20

Směrnice Komise ze dne 17. února 2006, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/22l/EHS týkající se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

2006/26

Směrnice Komise ze dne 2. března 2006, kterou se přizpůsobují technickému pokroku směrnice Rady 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/173/EHS týkající se kolových zemědělských nebo lesnických traktorů

2006/27

Směrnice Komise ze dne 3. března 2006, kterou se přizpůsobují technickému pokroku směrnice Rady 93/14/EHS o brzdění dvou nebo tříkolových motorových vozidel a 93/34/EHS o povinném značení dvou nebo tříkolových motorových vozidel, směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/1/ES o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a o maximálním užitečném výkonu motoru dvou nebo tříkolových motorových vozidel a 97/24/ES o určitých komponentech a charakteristických vlastnostech dvou nebo tříkolových motorových vozidel

2006/28

Směrnice Komise ze dne 6. března 2006, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/245/EHS ze dne 20. června 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetické kompatibility) vozidel a směrnice 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

2006/443

Rozhodnutí Rady ze dne 13. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 2001/507/ES a 2001/509ES s cílem zavést jako povinné předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 109 a č. 108 o obnovených pneumatikách

561/2006

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Text s významem pro EHP)

2006/40

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS

2006/51

Směrnice Komise ze dne 6. června 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55 a přílohy IV a V směrnice 2005/78/ES, pokud jde o požadavky na monitorovací systém regulace emisí vozidel a výjimky pro plynové motory

2006/72

Směrnice Komise ze dne 18. srpna 2006, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

1791/2006

Nařízení Rady (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství (včetně veterinárních a rostlinolékařských předpisů), dopravní politiky, daní, statistiky, energetiky, životního prostředí, spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí, celní unie, vnějších vztahů, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a orgánů

2006/119

Směrnice Komise ES ze dne 27. listopadu 2006 , kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/56/ES o systémech vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

2006/120

Směrnice Komise ES ze dne 27. listopadu 2006 , kterou se opravuje a mění směrnice 2005/30/ES, kterou se z důvodů přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES týkající se schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

2007/15

Směrnice Komise 2007/15/ES ze dne 14. března 2007 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha I směrnice Rady 74/483/EHS týkající se vnějších výčnělků motorových vozidel

2007/34

Směrnice Komise ze dne 14. června 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 70/157/EHS o přípustné hladině akustického tlaku a výfukovém systému motorových vozidel

2007/35

Směrnice Komise ze dne 18. června 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

2007/37

Směrnice Komise ze dne 21. června 2007, kterou se mění přílohy I a III směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

706/2007

Nařízení Komise (ES) ze dne 21. června 2007, kterým se stanoví podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES správní předpisy pro ES schvalování typu vozidel a harmonizovaná zkouška pro měření úniků z některých klimatizačních systémů

715/2007

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

2007/38

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky

2007/46

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)

2008/2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/2/ES ze dne 15. ledna 2008 o poli výhledu a stíračích čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů

2008/33

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/33/ES ze dne 11. března 2008 , kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, pokud jde o prováděcí pravomoci Komise

2008/68

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Text s významem pro EHP)

2008/74

Směrnice Komise 2008/74/ES ze dne 18. července 2008, kterou se s ohledem na schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES a směrnice 2005/78/ES

692/2008

Nařízení komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008 kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

2008/89

Směrnice Komise 2008/89/ES ze dne 24. září 2008 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

1060/2008

Nařízení Komise (ES) č. 1060/2008 ze dne 7. října 2008 , kterým se nahrazují přílohy I, III, IV, VI, VII, XI a XV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)

2009/1

Směrnice Komise 2009/1/ES ze dne 7. ledna 2009 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti

68/2009

Nařízení Komise (ES) č. 68/2009 ze dne 23. ledna 2009, kterým se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)

78/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na ochranu chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 2003/102/ES a 2005/66/ES

79/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon a o změně směrnice 2007/46/ES

219/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES. Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou - Část druhá

2009/19

Směrnice Komise 2009/19/ES ze dne 12. března 2009, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 72/245/EHS o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě)

385/2009

Nařízení Komise (ES) č. 385/2009 ze dne 7. května 2009, kterým se nahrazuje příloha IX

 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)

2009/40

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. května 2009 o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

2009/57

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/57/ES ze dne 13. července 2009 o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

2009/58

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/58/ES ze dne 13. července 2009 o odtahových úchytech a zpětném chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP )

2009/59

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/59/ES ze dne 13. července 2009 o zpětných zrcátkách kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP )

2009/60

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/60/ES ze dne 13. července 2009 o maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošinách kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP )

2009/61

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/61/ES ze dne 13. července 2009 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2009/62

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/62/ES ze dne 13. července 2009 týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP )

2009/63

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/63/ES ze dne 13. července 2009 o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2009/64

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/64/ES ze dne 13. července 2009 o potlačení vysokofrekvenčního rušení kolových zemědělských a lesnických traktorů (elektromagnetická kompatibilita) (Text s významem pro EHP)

2009/66

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/66/ES ze dne 13. července 2009 o mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2009/67

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/67/ES ze dne 13. července 2009 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (Text s významem pro EHP)

2009/68

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/68/ES ze dne 13. července 2009 o schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2009/75

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/75/ES ze dne 13. července 2009 o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (Text s významem pro EHP)

2009/76

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2009/78

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/78/ES ze dne 13. července 2009 o stojanech dvoukolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2009/79

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/79/ES ze dne 13. července 2009 o zádržných zařízeních pro spolujezdce na dvoukolových motorových vozidlech (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2009/80

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/80/ES ze dne 13. července 2009 o označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů pro dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

443/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO 2 z lehkých užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)

595/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Text s významem pro EHP)

661/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Text s významem pro EHP)

631/2009

Nařízení Komise (ES) č. 631/2009 ze dne 22. července 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska ochrany chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, mění směrnice 2007/46/ES a zrušují směrnice 2003/102/ES a 2005/66/ES

2009/108

Směrnice Komise 2009/108/ES ze dne 17. srpna 2009 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2009/139

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/139/ES ze dne 25. listopadu 2009 o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

1222/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (Text s významem pro EHP)

2009/144

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES ze dne 30. listopadu 2009 o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

1266/2009

Nařízení Komise (EU) č. 1266/2009, ze dne 16. prosince 2009, kterým se podesáté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Text s významem pro EHP)

2010/19

Směrnice Komise 2010/19/EU ze dne 9. března 2010, kterou se mění pro účely přizpůsobení technickému pokroku v oblasti systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel směrnice Rady 91/226/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Text s významem pro EHP)

2010/22

Směrnice Komise 2010/22/EU ze dne 15. března 2010, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES a 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

2010/26

Směrnice Komise 2010/26/EU ze dne 31. března 2010 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (Text s významem pro EHP)

371/2010

Nařízení Komise (EU) č. 371/2010 ze dne 16. dubna 2010 , kterým se nahrazují přílohy V, X, XV a XVI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP)

406/2010

Nařízení Komise (EU) č. 406/2010 ze dne 26. dubna 2010 , kterým se provádí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon (Text s významem pro EHP)

 

 

3.

V příloze č. 14 bod 1 zní:

 

1. Lékárnička pro motorová vozidla kategorie L (motolékárnička)

 

Zdravotnický materiál

množství (ks)

a) Obvaz hotový s 1 polštářkem

(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2 )

1

b) Obvaz hotový s 2 polštářky

(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2 )

1

c) Šátek trojcípý (z netkaného) textilu

(délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)

1

d) Náplast s polštářkem

(velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)

3

e) Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)

1

f) Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek

1

g) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

1

h) Leták o postupu při zvládání dopravní nehody

1

 

4.

V příloze č. 14 bod 2 zní:

 

2. Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička)

 

Zdravotnický materiál

množství (ks) Velikost lékárničky

I.

II.

III.

a) Obvaz hotový s 1 polštářkem

(šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2 )

3

5

10

b) Obvaz hotový s 2 polštářky

(šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2 )

3

5

10

c) Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)

2

3

6

d) Náplast hladká cívka

(velikost 2,5 cm x 5 m, min.lepivost 7 N/25 mm

1

2

4

e) Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)

6

12

18

f) Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm)

1

3

5

g) Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek

1

2

4

h) Rouška plastová (20 x 20 cm,tloušťka 0,05 mm)

1

2

4

i) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

1

2

4

j) Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm

1

1

1

k) Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm

1

1

1

1) Leták o postupu při zvládání dopravní nehody

1

1

1

 

Poznámka: autolékárničku velikosti III. je možno nahradit dvěma autolékárničkami velikosti II. ".

Čl. II

Přechodné ustanovení

Do 30. září 2011 mohou být motorová vozidla kategorie L vybavena lékárničkou podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do 14. září 2009 nebo ve znění účinném od 14. září 2009 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Slamečka, MBA, v. r.