Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

386/2011 Sb. znění účinné od 1. 1. 2012

386

 

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin,

ve znění vyhlášky č. 114/2009 Sb.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 39c odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 298/2011 Sb.:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve znění vyhlášky č. 114/2009 Sb., zní:

„Příloha k vyhlášce č. 384/2007 Sb.

 

Seznam referenčních skupin

 

Číslo terapeutické skupiny

Terapeutická skupina

Číslo referenční skupiny

Referenční skupina *)

Léčivé látky v referenční skupině převažující

1

Léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu

1/1

léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, perorální -antagonisté H2 receptorů

A02BA01 cimetidin,

A02BA02 ranitidin,

A02BA03 famotidin

 

 

1/2

léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, parenterální -antagonisté H2 receptorů

A02BA01 cimetidin,

A02BA02 ranitidin,

A02BA03 famotidin

 

 

1/3

léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, p.o. - inhibitory protonové pumpy a jiná léčiva

A02BC01 omeprazol nad 10 mg v jedné tob.,

A02BC02 pantoprazol,

A02BC03 lansoprazol,

A02BC04 rabeprazol,

A02BC05 esomeprazol

 

 

1/4

léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, parenterální -inhibitory protonové pumpy

A02BC01 omeprazol,

A02BC02 pantoprazol,

A02BC05 esomeprazol

2

Spasmolytika

2/1

spasmolytika, p.o.

A03AA04 mebeverin,

A03AB06 otilonium bromid,

A03AD02 drotaverin,

A03BB01 butylskopolamin

3

Prokinetika

3/1

prokinetika, p.o.

A03FA itoprid,

A03FA01 metoklopramid,

A03FA03 domperidon

4

Antiemetika

4/1

antiemetika, p.o. -setrony, p.o.

A04AA01 ondansetron,

A04AA02 granisetron,

A04AA05 palonosetron

 

 

4/2

antiemetika, setrony, parenterální a rekt. aplikace -

A04AA01 ondansetron,

A04AA02 granisetron,

A04AA05 palonosetron

5

Léčiva k terapii zánětlivých střevních onemocnění

5/1

léčiva k terapii zánětlivých střevních onemocnění, p.o. - kyselina aminosalicylová a jí látky podobné

A07EC01 sulfasalazin,

A07EC02 mesalazin

7

Multienzymové přípravky

7/1

multienzymové přípravky, p.o. - mikronizované lékové formy

A09AA02 multienzymové přípravky - mikronizované lékové formy nad 20 000 U v jedné tabletě

8

Léčiva v terapii diabetu - inzulíny

8/1

krátkodobě působící inzulíny, cartridge

A10AB01 inzulin lidský,

A10AB04 inzulin lispro

A10AB05 inzulin aspart

A10AB06 inzulin glulisin

 

 

8/2

dlouhodobě působící inzulíny

A10AE04 inzulin glargin

A10AE05 inzulin detemir

 

 

8/3

inzulíny, lahvičky

A10AB01 inzulin lidský

A10AB04 inzulin lispro

A10AB05 inzulin aspart

A10AB06 inzulin glulisin

9

Léčiva k terapii diabetu

9/2

léčiva k terapii diabetu, p.o. - deriváty sulfonylurey II. generace

A10BB07 glipizid,

A10BB08 gliquidon,

A10BB09 gliklazid,

A10BB12 glimepirid

 

 

9/4

léčiva k terapii diabetu, p.o. - glinidy

A10BX02 repaglinid,

A10BX03 nateglinid

 

 

9/5

léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém

A10BH01 sitagliptin,

A10BH02 vildagliptin,

A10BH03 saxagliptin,

A10BX04 exenatid,

A10BX07 liraglutid

10

Léčiva k terapii deficitu minerálů, p.o.

10/1

léčiva k terapii deficitu minerálů, p.o. - soli vápníku

A12AA04 uhličitan vápenatý,

A12AA07 chlorid vápenatý

 

 

10/2

léčiva k terapii deficitu minerálů, p.o. - soli hořčíku

A12CC06 mléčnan horečnatý,

A12CC30 hořčík, různé soli v kombinaci

11

Enzymy k dlouhodobé substituční terapii dědičných poruch lipidového metabolismu

11/1

enzymy k dlouhodobé substituční terapii dědičných poruch lipidového metabolismu

A16AB03 agalsidáza alfa,

A16AB04 agalsidáza beta

12

Léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění

12/1

léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, parenterální - nízkomolekulární hepariny - nižší síly určené především k profylaxi TEN

B01AB04 dalteparin,

B01AB05 enoxaparin,

B01AB06 nadroparin,

B01AB08 reviparin,

B01AB12 bemiparin

 

 

12/2

léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, parenterální - nízkomolekulární hepariny - vyšší síly určené především k terapii TEN

B01AB04 dalteparin,

B01AB05 enoxaparin,

B01AB06 nadroparin,

B01AB08 reviparin,

B01AB12 bemiparin

 

 

12/3

léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, parenterální - přímé inhibitory faktoru Xa a trombinu

B01AE01 desirudin,

B01AE02 lepirudin,

B01AE06 bivalirudin

13

Léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolickýc h onemocnění

13/1

léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, p.o. -antagonisté vazby ADP na receptor

B01AC04 klopidogrel,

B01AC22 prasugrel

 

 

13/2

léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, p.o. - přímé inhibitory faktoru Xa a trombinu

B01AE07 dabigatran,

B01AX06 rivaroxaban,

B01A apixaban

14

Specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH)

14/2

specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), p.o.

C02KX01 bosentan,

C02KX02 ambrisentan

15

Fibrinolytika, parenterální

15/1

fibrinolytika, parenterální -enzymy

B01AD02 altepláza,

B01AD04 urokináza,

B01AD11 tenektepláza

16

Antifibrinolytika -aminokyseliny

16/1

antifibrinolytika, p.o. -aminokyseliny

B02AA02 kyselina tranexámová,

B02AA03 kyselina aminomethyl benzoová

 

 

16/2

antifibrinolytika, parenterální -aminokyseliny

B02AA02 kyselina tranexámová,

B02AA03 kyselina aminomethyl benzoová

17

Léčiva k terapii anémií (soli železa)

17/1

léčiva k terapii anémií, p.o. - dvoj. nebo trojmocné železo

B03AA02 fumarát železnatý,

B03AA07 síran železnatý,

B03AB02 komplex železa s isomaltosou

 

 

17/2

léčiva k terapii anémií, parenterální - trojmocné železo

B03AC02 komplex železa s isomaltosou,

B03AC07 glukonan sodno-železitý,

B03AC carboxymaltosum ferricum

18

Faktory stimulující erytropoézu působením na receptor erythro poeti nu

18/1

faktory stimulující erytropoézu, parenterální

B03XA01 erythropoetin (epoetin alfa),

B03XA02 darbepoetin alfa,

B03XA03 pegepoetin (Metoxy-polyetylenglykol-epoetin beta) epoetin beta, epoetin delta, epoetin zeta

20

Donátory NO k terapii anginy pectoris

20/1

donátory NO k terapii anginy pectoris - terapie akutního záchvatu, subling.

C01DA02 glycerol tri nitrát,

C01DA08 isosorbid dinitrát

 

 

20/2

donátory NO k terapii anginy pectoris -dlouhodobé terapie, p.o.

C01DA08 isosorbid dinitrát,

C01DA14 isosorbid mononitrát,

C01DX12 molsidomin

21

Antihypertenziva

21/1

antiadrenergní látky působící centrálně i periferně kromě prazosinu, p.o.

C02AC05 moxonidin,

C02AC06 rilmenidin,

C02CA06 urapidil

22

Diuretika

22/1

diuretika, p.o.

C03AA03 hydrochlorothiazid,

C03BA metipamid,

C03BA04 chlortalidon,

C03BA11 indapamid

23

Antihypertenziva (beta-blokátory)

23/1

antihypertenziva, beta-blokátory kardioselektivní - neratardované, a krátkodobě působící, p.o.

C07AB02 metoprolol (neretardované lékové formy),

C07AB03 atenolol,

C07AA17 bopindolol

 

 

23/2

antihypertenziva, beta-blokátory kardioselektivní - retardované, a dlouhodobě působící, p.o.

C07AB02 metoprolol (retardované lékové formy),

C07AB04 acebutol,

C07AB05 betaxolol,

C07AB07 bisoprolol,

C07AB08 celiprolol,

C07AB12 nebivolol,

C07AG02 karvedilol

24

Antihypertenziva -blokátory kalciových kanálů

24/1

antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů dihydropyridinového typu, dlouhodobě působící, p.o.

C08CA01 amiodipin,

C08CA02 felodipin (retardované lékové formy),

C08CA03 isradipin (retardované lékové formy),

C08CA08 nitrendipin,

C08CA09 lacidipin,

C08CA10 nilvadipin,

C08CA12 barnidipin,

C08CA12 lercanidipin

 

 

24/2

antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů fenylalkylaminového a benzothiazepinového typu, p.o., retardované formy

C08DA01 verapamil,

C08DB01 diltiazem

 

 

24/3

antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů fenylalkylaminového a benzothiazepinového typu, p.o., krátkodobě působící

C08DA01 verapamil,

C08DB01 diltiazem

25

Antihypertenziva-léčiva působící na systém renin-angiotenzin-aldosteron

25/1

antihypertenziva, inhibitory ACE -krátkodobě a střednědobě působící, p.o.

C09AA01 kaptopril,

C09AA02 enalapril,

C09AA06 quinapril

 

 

25/2

antihypertenziva, inhibitory ACE dlouhodobě působící, p.o.

C09AA03 lisinopril,

C09AA04 perindopril,

C09AA05 ramipril,

C09AA08 cilazapril,

C09AA09 fosinopril,

C09AA10 trandolapril,

C09AA11 spirapril,

C09AA13 moexipril,

C09AA16 imidapril

 

 

25/3

antihypertenziva, antagonisté angiotenzinu II samotné, p.o.

C09CA01 losartan,

C09CA02 eprosartan,

C09CA03 valsartan,

C09CA04 ibersartan,

C09CA06 kandesartan,

C09CA07 telmisartan,

C09CA08 olmesartan

 

 

25/4

antihypertenziva, antagonisté aldosteronu, p.o.

C03DA01 spironolakton,

C03DA04 eplerenon

26

Periferní vazodilatancia

26/2

periferní vazodilatancia, parenterální

C04AB02 tolazolin,

C04AD etofylin,

C04AD03 pentoxifylin

28

Hypolipidemika

28/1

hypolipidemika, statiny, p.o.

C10AA01 simvastatin,

C10AA02 lovastatin,

C10AA03 pravastatin,

C10AA04 fluvastatin,

C10AA05 atorvastatin,

C10AA07 rosuvastatin

 

 

28/2

hypolipidemika - fibráty, p.o.

C10AB02 bezafibrát,

C10AB05fenofibrát,

C10AB08 ciprofibrát

29

Antimykotika používaná v dermatologii

29/1

antimykotika používaná v dermatologii k lokální terapii, (kromě trolamini dodecylbenzensulfonas a tridecanamini undecylenas)

D01AA01 nystatin,

D01AA02 natamycin,

D01AC01 klotrimazol,

D01AC03 ekonazol,

D01AC10 bifonazol,

D01AC11 oxikonazol,

D01AC16 flutrimazol,

D01AE14 ciklopirox,

D01AE15 terbinafin,

D01AE22 naftifin

30

Antipsoriatika používaná v dermatologii

30/1

antipsoriatika používaná v dermatologii k lokální terapii, dehty

D05AA dehty,

D05AA dehty (odbarvený dehet)

 

 

30/2

antipsoriatika používaná v dermatologii k lokální terapii, jiná léčiva než dehty

D05AX02 calcipotriol,

D05AX03 calcitriol,

D05AX04 tacalcitol,

D05AX05 tazaroten

31

Antibiotika používaná k lokální terapii

31/1

antibiotika používaná k lokální terapii

D06AX01 kyselina fusidová,

D06AX13 retapamulin

32

Korti koste ro idy používané k lokální terapii -slabé a středně silné

32/1

kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné 1. a 2. generace

D07AB19 dexamethason acetát (0,01%),

D07AC04 fluocinolon aceton id (0,01%),

D07AA02 hydrokortison acetát (1,0%),

D07AA03 prednisolon (0,4%),

D07AB09 triamcinolon aceton id (0,1%)

D07AB19 dexamethason acetát 0,025%,

D07AC04 fluocinolon-acetonid 0,025%

 

 

32/2

kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné 3. a 4. generace

D07AB10 alclomethason (0,05%),

D07AB08 desonid,

D07AB02 hydrokortison butyrát (0,1%)

33

Korti kosteroidy používané k lokální terapii -silné a velmi silné

33/1

kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné 1. a 2. generace

D07AC04 fluocinolon aceton id (0,05%-0,2%),

D07AC03

desoximethason (0,25)

 

 

33/2

kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné 3. a 4. generace

D07AC01 betamethason valerát (0,1%),

D07AC01 betamethason dipropionát (0,05%),

D07AC17 flutikason propionát (0,05%),

D07AC12 Halometason propionát (0,05%),

D07AD02 Halcinonid (0,1%),

D07AD01 klobetasol propionát (0,05%),

D07AC14 methylprednisolon aceponát (0,1%),

D07AC13 mometazon furoát (0,1%),

D07AC18 prednikarbat

35

Léčiva používaná k lokální terapii acne vulgaris

35/1

léčiva používaná k lokální terapii acne vulgaris -retinoidy

D10AD01 tretinoin,

D10AD03 adapalen,

D10AD04 isotretinoin

 

 

35/2

léčiva používaná k lokální terapii acne vulgaris -ostatní látky

D10AE01 benzoyl peroxid,

D10AX03 kyselina azelaová

 

 

35/3

léčiva používaná k lokální terapii acne vulgaris -antibiotické látky

D10AF01 klindamycin,

D10AF02 erythromycin

36

Imunomodulancia používaná k lokální terapii atopické dermatitidy

36/1

Imunomodulancia používaná k lokální terapii atopické dermatitidy

D11AX14 takrolimus,

D11AX15 pimekrolimus

37

Gynekologická antimykotika

37/1

gynekologická antimykotika, lokální nebo vaginální aplikace

G01AF02 klotrimazol,

G01AF05 ekonazol,

G01AF12fentikonazol

38

Androgeny

38/1

androgeny k substituční terapii

G03BA03 testosteron,

G03BB01 mesterolon

39

Gynekologická antibiotika používaná k lokální terapii

39/1

gynekologická antibiotika, lokální nebo vaginální aplikace

G01AA02 natamycin,

G01AA10 klindamycin,

G01AX12 ciklopirox

40

Prostaglandiny

40/1

prostaglandiny, parenterální

G02AD01 dinoprost,

G02AD04 karboprost

41

Inhibitory prolaktinu

41/2

inhibitory prolaktinu, dopaminergní agonisté II. generace

G02CB03 kabergolin,

G02CB04 quinagolid

42

Estrogeny

42/1

estrogeny, p.o.

G03CA03 estradiol,

G03CA04 estriol,

G03DC05 tibolon

 

 

42/2

estrogeny, lokální nebo vaginální aplikace

G03CA03 estradiol,

G03CA04 estriol

43

Progestiny

43/1

progestiny I. generace, p.o.

G03DA02

medroxyprogesteron,

G03DC02 norethisteron,

G03DC03 lynestrenol

 

 

43/2

progestiny II․ generace, p.o.

G03DA04 progesteron,

G03DB01 dihydrogesteron

 

 

43/3

progestiny, parenterální

G03DA03 hydroxyprogesteron,

G03DA04 progesteron (depotní lékové formy)

44

Gonadotropiny

44/1

gonadotropiny choriové, parenterální

G03GA01 choriový gonadotropin,

G03GA08

rekombinantní choriový gonadotropin

 

 

44/2

gonadotropiny ostatní, parenterální

G03GA02 gonadotropin lidský, gonadotropin lidský vysoce čištěný,

G03GA04 urofolitropin,

G03GA04 urofolitropin vysoce čištěný,

G03GA05folitropin alfa,

G03GA06 folitropin beta,

G03FA07 lutropin alfa

45

Močová spasmolytika

45/1

močová spasmolytika, neretardované formy, p.o.

G04BD04 oxybutinin,

G04BD06 propiverin,

G04BD07 tolterodin,

G06BD09 trospium chlorid

 

 

45/2

močová spasmolytika, retardované formy, p.o. a transdermální aplikace

G04BD04 oxybutinin,

G04BD07 tolterodin,

G04BD08 solifenacin,

G04BD10 darifenacin,

G04BD11 fesoterodin

46

Léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty

46/1

léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty, antagonisté alfa adrenergních receptorů, p.o.

C02CA04 doxazosin,

G04CA01 alfuzosin,

G04CA02 tamsulosin,

G04CA03 terazosin

 

 

46/2

léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty, ostatní, p.o.

G04CB01 finasterid,

G04CB02 dutasterid,

G04CX03 mepartricin

47

Antagonisté růstového hormonu

47/2

antagonisté růstového hormonu, dlouhodobě působící, parenterální

HB1CB02 oktreotid,

H01CB03 lanreotid

48

Antagonisté gonadotropin uvolňujícího hormonu

48/1

antagonisté gonadotropin -uvolňujícího hormonu, parenterální

H01CC01 ganirelix,

H01CC02 cetrorelix

49

Kortikosteroidy k systémové terapii

49/1

kortikosteroidy s převažujícím glukokortikoidním účinkem, p.o.

H02BA04 methylprednisolon,

H02AB07 prednison,

H02AB08 triamcinolon

 

 

49/2

kortikosteroidy s převažujícím glukokortikoidním účinkem, parenterální -depotní

H02AB01 betamethason (depotní lékové formy),

H02AB04 methylprednisolon (depotní lékové formy)

50

Antityreoidální léčiva

50/1

antityreoidální léčiva, p.o.

H03BA02 propylthiouracil,

H03BB02 thiamazol

51

Tetracykliny

51/1

tetracykliny, p.o.

J01AA02 doxycyklin,

J01AA08 minocyklin

52

Peniciliny s úzkým spektrem

52/1

peniciliny s úzkým spektrem, p.o.

J01CE02 fenoxymethylpenicilin,

J01CE06 penamecilin,

J01CE10 benzathin fenoxymethylpenicilin

53

Cefalosporiny

53/1

cefalosporiny I. generace, p.o.

J01DB01 cefalexin,

J01DB05 cefadroxil,

J01DC04 cefaklor

 

 

53/2

cefalosporiny II. generace, p.o.

J01DC02 cefuroxim axetil,

J01DC10 cefprozil

 

 

53/3

cefalosporiny I. generace, parenterální

J01DB03 cefalotin,

J01DB04 cefazolin

 

 

53/4

cefalosporiny III. generace (kromě cefoperazonu), parenterální

J01DD01 cefotaxim,

J01DD04 ceftriaxon

54

Karbapenemy

54/1

karbapenemy, parent,

J01DH02 meropenem,

J01DH04 doripenem,

J01DH51 imipenem a enzymový inhibitor

55

Makrolidová, azalidová, ketolidová a linkosamidová antibiotika

55/1

makrolidy, p.o.

J01FA01 erythromycin,

J01FA02 spiramycin,

J01FA06 roxithromycin,

J01FA09

klarithromycin,

J01FA10 azithromycin

 

 

55/2

linkosamidy, p.o.

J01FF01 klindamycin,

J01FF02 linkomycin

56

Chinolony

56/1

chinolony, p.o. (kromě moxifloxacinu a norfloxacinu)

J01MA01 ofloxacin,

J01MA02 ciprofloxacin,

J01MA03 pefloxacin,

J01MA12 levofloxacin

57

Imidazolové deriváty

57/1

imidazolové deriváty, p.o.

J01XD01 metronidazol,

J01XD03 ornidazol

58

Antimykotika k systémové terapii

58/1

antimykotika k systémové terapii, p.o. - triazolové deriváty

J02AC03 vorikonazol,

J02AC04 posakonazol

59

Systémová antivirotika proti infekcím vyvolaným herpesvirus hominis

59/1

systémová antivirotika proti infekcím vyvolaným herpesvirus hominis, p.o.

J05AB01 aciklovir,

J05AB09 famciklovir,

J05AB11 valaciklovir,

J05AB15 brivudin

60

Anti retro virotika

60/2

antiretrovirotika nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní trankriptázy, pouze pro HBV infekce, p.o.

J05AF08 adefovir,

J05AF10 entecavir

61

Inhibitory neuraminidázy

61/1

inhibitory neuraminidázy, p.o. a inhalační aplikace

J05AH01 zanamivir,

J05AH02 oseltamivir

62

Imunoglobuliny normální lidské

62/1

imunoglobuliny normální lidské, i.m.

J06BA01 imunoglobuliny normální lidské pro intramuskulární aplikaci

 

 

62/2

imunoglobuliny normální lidské, s.c.

J06BA01 imunoglobuliny normální lidské pro subkutánní aplikaci

 

 

62/3

imunoglobuliny normální lidské, i.v.

J06BA02 imunoglobuliny normální lidské pro intravenózní aplikaci

63

Taxany

63/1

taxany, parenterální

L01CD01 paklitaxel,

L01CD02 docetaxel

65

Superaktivní analoga gonadotropin-releasing hormonu

65/1

superaktivní analoga gonadotropin-releasing hormonu, parenterální

L02AE02 leuprorelin,

L02AE03 goserelin,

L02AE04 triptorelin

66

Antiestrogeny a inhibitory aromatáz

66/1

antiestrogeny, p.o.

L02BA01 tamoxifen,

L02AB02 toremifen

 

 

66/2

inhibitory aromatáz, p.o.

L02BG03 anastrozol,

L02BG04 letrozol,

L02BG06 exemestan

67

Antiandrogeny

67/1

antiandrogeny (kromě bicalutamidu 150mg), p.o.

L02BB01 flutamid,

L02BB03 bikalutamid

69

Interferony a jiná léčiva

69/1

interferony alfa určené k terapii vybraných onkologických onemocnění, parenterální -nepegylované formy

L03AB01 interferon alfa natural,

L03AB04 interferon alfa-2a,

L03AB05 interferon alfa-2b

 

 

69/2

interferony alfa-2-pegylované formy, parenterální

L03AB11 peginterferon alfa-2a,

L03AB10 peginterferon alfa-2b

 

 

69/3

interferony a ostatní léčiva k terapii roztroušené sklerózy, parenterální

L03AB07 interferon beta-1a,

L03AB08 interferon beta-1b,

L03AX13 glatiramer acetat,

70

Imunosupresiva

70/1

imunosupresiva - mTOR inhibitory, p.o.

L04AA10 sirolimus,

L04AA18 everolimus

 

 

70/2

imunosupresiva -biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění, parenterální

L04AA11 etanercept,

L04AA12 infliximab,

L04AA17 adalimumab,

L04AB05 certolizumab-pegol

L04AB06 golimumab

 

 

70/3

Imunosupresiva -biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění, speciální, parenterální

L04AA24 abatacept,

L04AC07 tocilizumab

71

Nesteroidní protizánětlivá léčiva

71/1

nesteroidní protizánětlivá léčiva - neselektivní, p.o.

M01AB05 diklofenak,

M01AC05 lornoxikam,

M01AC06 meloxikam,

M01AE01 ibuprofen,

M01AE02 naproxen,

M01AE03 ketoprofen,

M01AE11 kyselina tiaprofenová,

M01AE12 oxaprozin,

M01AE17 dexketoprofen,

M01AG02 kyselina tolfenamová,

M01AX01 nabumeton,

M01AX17 nimesulid

 

 

71/2

nesteroidní antiflogistika, rekt. aplikace

M01AB01 indometacin,

M01AB05 diklofenak,

M01AC06 meloxikam,

M01AE01 ibuprofen,

M01AE03 ketoprofen

 

 

71/3

nesteroidní antiflogistika, parenterální

M01AB05 diklofenak,

M01AC01 piroxikam,

M01AC05 lornoxikam,

M01AC06 meloxikam,

M01AE03 ketoprofen,

M01AH04 parekoxib

 

 

71/4

nesteroidní protizánětlivá léčiva COX 2 selektivní (koxiby), p.o.

M01AH01 celekoxib,

M01AH03 valdekoxib,

M01AH05 etorikoxib

73

Centrálně působící myorelaxancia

73/1

centrálně působící myorelaxancia, p.o.

M03BX04 tolperison,

M03BX05 thiokolchikosid,

N05BX01 mefenoxalon,

M03BX01 baklofen,

M03BX02 tizanidin,

M03BX07 tetrazepam

 

 

73/2

centrálně působící myorelaxancia, parenterální

M03BX04 tolperison,

M03BX05 thiocolchicosid

74

Léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy

74/1

léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy - vitamin D, p.o.

A11CC01 ergokalciferol,

A11CC05 cholekalciferol

 

 

74/2

léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy - metabolity vitaminu D, p.o.

A11CC03 alfakalcidol,

A11CC04 kalcitriol

 

 

74/3

léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy, p.o. -bisfosfonáty

M05BA04 kyselina alendronová,

M05BA06 kyselina ibandronová,

M05BA07 kyselina risedronová,

M05BB03 kyselina aledronová s vit. D3

 

 

74/4

léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy - hormony příštitných tělísek a analoga, parenterální

H05AA02 teriparatid,

H05AA03 parathormon

75

Léčiva k terapii hyperkalcémie a/nebo osteolýzy u maligních onemocnění

75/1

léčiva k terapii hyperkalcémie a/nebo osteolýzy u maligních onemocnění, parenterální

M05BA02 kyselina kl odro nová,

M05BA03 kyselina pamidronová,

M05BA06 kyselina ibandronová,

M05BA08 kyselina zoledronová

76

Antineuropatická léčiva

76/1

antineuropatická léčiva pro lokální léčbu periferní neuropatické bolesti

N01BB02 lidokain,

N01BX04 kapsaicin

77

Anestetika lokální

77/1

anestetika lokální, parenterální aplikace

N01BB trimekain,

N01BB01 bupivakain,

N01BB09 ropivakain,

N01BB10 levobupivakain

78

Opioidy

78/1

silné opioidy, p.o.

N02AA03 hydromorfon,

N02AA05 oxykodon

 

 

78/2

silné opioidy, transderm. aplikace

N02AB03fentanyl,

N02AE01 buprenorfin

 

 

78/3

slabé opioidy, p.o.

N02AA08 dihydrokodein,

N02AX02 tramadol

 

 

78/4

silné opioidy pro léčbu průlomové bolesti

N02AA01 morfin,

N01AH01 fentanyl

 

 

78/5

silné opioidy pro anestézii, parenterální

N01AH01 fentanyl,

N01AH02 alfentanyl,

N01AH03 sufentanyl,

N01AH06 remifentanyl

79

Analgetika-antipyretika

79/1

analgetika-antipyretika, p.o.

N02BA01 kyselina acetylsalicylová,

N02BA02 aloxiprin,

N02BE01 paracetamol

 

 

79/2

analgetika-antipyretika, parenterální

N02BB02 metamizol,

N02BE01 paracetamol

80

Antimigrenika k terapii akutního záchvatu

80/1

antimigrenika k terapii akutního záchvatu, p.o. -selektivní agonisté serotoninu

N02CC01 sumatriptan,

N02CC02 naratriptan,

N02CC03 zolmitriptan,

N02CC06 eletriptan,

N02CC07 frovatriptan

 

 

80/2

antimigrenika k terapii akutního záchvatu, nasál. Aplikace - selektivní agonisté serotoninu

N02CC01 sumatriptan,

N02CC03 zolmitriptan

82

Antiparkinsonika

82/1

antiparkinsonika-anticholinergika, p.o.

N04AA02 biperiden,

N04AA04 procyklidin,

N04AC01 benzatropin

 

 

82/2

antiparkinsonika, agonisté dopaminu, p.o.

N04BC04 ropinirol,

N04BC05 pramipexol

 

 

82/3

antiparkinsonika, inhibitory COMT, p.o.

N04BX01 tolkapon,

N04BX02 entakapon

 

 

82/4

antiparkinsonika, inhibitory MAO, p.o.

N04BD01 selegilin,

N04BD02 rasagilin

83

Antipsychotika -neuroleptika

83/1

antipsychotika -neuroleptika klasická, I třídy, p.o.

N05AA01 chlorpromazin,

N05AF03 chlorprotixen,

N05AF05 zuklopentixol

 

 

83/2

antipsychotika -neuroleptika klasická, II. třídy, p.o.

N05AD01 haloperidol,

N05AF01 flupentixol

 

 

83/3

antipsychotika-neuroleptika, parenterální - nedepotní

N05AA01 chlorpromazin,

N05AA02 levomepromazin,

N05AD01 haloperidol,

N05AF05 zuklopentixol

 

 

83/5

antipsychotika -neuroleptika II. třídy, parenterální - depotní

N05AD01 haloperidol,

N05AF01 flupentixol,

N05AF05 zuklopentixol

 

 

83/6

antipsychotika s nízkým antipsychotickým potenciálem, p.o.

N05AD03 melperon,

N05AL03 tiaprid

84

Antipsychotika- II. generace

84/1

antipsychotika -antagonisté seroton i nových a dopam i nových receptorů

N05AX08 risperidon,

N05AX13 paliperidon,

N05AE03 sertindol,

N05AE04 ziprasidon

 

 

84/2

antipsychotika -multireceptoroví antagonisté

N05AH03 olanzapin,

N05AH04 quetiapin,

N05AX11 zotepin

85

Anxiolytika

85/1

anxiolytika, p.o. -benzodiazepinová

N05BA01 diazepam,

N05BA02 chlordiazepoxid,

N05BA03 medazepam,

N05BA04 oxazepam,

N05BA08 bromazepam,

N05BA12 alprazolam,

N05BA23 tofisopam

86

Antidepresiva

86/1

antidepresiva, p.o. -neselektivně působící inhibitory reuptake monoaminů

N06AA02 imipramin,

N06AA04 klomipramin,

N06AA08 dibenzepin,

N06AA09 amitriptilin,

N06AA10 nortriptylin,

N06AA16 dosulepin,

N06AA21 maprotilin,

N06AX03 mianserin

 

 

86/2

antidepresiva, p.o. -selektivní inhibitory reuptake monoaminů působící najeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); -reverzibilní inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE)

N06AB03 fluoxetin,

N06AB04 citalopram,

N06AB05 paroxetin,

N06AB06 sertralin,

N06AB08 fluvoxamin,

N06AB10 escitalopram,

N06AX05 trazodon,

N06AX14tianeptin

 

 

86/3

antidepresiva, p.o. -selektivní inhibitory reuptake monoaminů působící na dva transmiterové systémy (SNRI, NaSSA, DNRI)

N06AX16 venlafaxin,

N06AX17 milnacipran,

N06AX11 mirtazapin

87

Léčiva k terapii demence Alzheimerova typu

87/1

léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p.o. a transdermální aplikace

N06DA02 donepezil,

N06DA03 rivastigmin,

N06DA04 galantamin,

N06DX01 memantin

88

Nootropika

88/2

nootropika, parenterální

N06BX03 piracetam,

N06BX18 vinpocetin

89

Parasympatomim etika

89/1

parasympatomimetika, p.o. (kromě distigminu)

N07AA01 neostigmin,

N07AA30 ambenonium

90

Léčiva k lokální terapii a profylaxi alergické rhinitidy

90/1

léčiva používaná k lokální terapii a profylaxi alergické rhinitidy -kortikosteroidy intranasalní aplikace

R01AD01 beklometason,

R01AD05 budesonid,

R01AD06 mometason,

R01AD08 flutikason,

R01AD12flutikason-furoát

 

 

90/2

léčiva používaná k lokální terapii a profylaxi alergické rhinitidy -antihistaminika intranasalní aplikace

R01AC02 levokabastin,

R01AC03 azelastin

91

Ulevová léčiva k terapii astmatu

91/1

léčiva používaná k úlevové terapii astmatu, p.o.

R03CC02 salbutamol,

R03CC08 prokaterol,

R03CC13 klenbuterol

 

 

91/2

léčiva používaná k úlevové terapii astmatu, inhalační aplikace

R03AC02 salbutamol,

R03AC03 terbutalin,

R03AC04 fenoterol

92

Preventivní antiastmatika-kortikosteroidy

92/1

preventivní antiastmatika-kortikosteroidy, ve formě aerosolu, suspense a roztoky k inhalační aplikaci

R03BA02 budesonid,

R03BA05 flutikason,

R03BA08 ciklesonid

 

 

92/2

preventivní antiastmatika -kortikosteroidy, prášky, inhalační aplikace

R03BA02 budesonid,

R03BA05 flutikason

93

Preventivní antiastmatika

93/1

preventivní antiastmatika ze skupiny dlouhodobě působící betamimetika, inhalační aplikace

R03AC12 salmeterol,

R03AC13 formoterol

 

 

93/2

preventivní antiastmatika, p.o. - xantiny

R03DA04 teofylin (retardované lékové formy),

R03DA05 aminofylin (retardované lékové formy)

 

 

93/3

preventivní antiastmatika, p.o. - antileukotrieny

R03DC01 zafirlukast,

R03DC03 montelukast

94

Expektorancia

94/2

expektorancia, parenterální a inhalační aplikace

R05CB01 ace tyl cystein,

R05CB02 bromhexin,

R05CB03 karbocystein,

R05CB05 mesna,

R05CB06 ambroxol

95

Antitusika

95/1

antitusika, p.o. (kromě kodeinu)

R05DA01 ethylmorfin,

R05DB13 butamirát,

R05DB19 dropropizin,

R05DB27 levodropropizin

96

Antihistaminika

96/1

antihistaminika sedativní,

R06AA04 klemastin,

 

pro systémovou aplikaci

 

p.o.

R06AB03 dimetinden,

R06AX bisulepin,

R06AX02 cyproheptadin,

RR06AX17 ketotifen

 

 

96/2

antihistaminika nesedativní, p.o.

R06AE07 cetirizin,

R06AE09 levocetirizin,

R06AX13 loratadin,

R06AX26 fexofenadin,

R06AX27 desloratadin,

R06AX29 bilastin

97

Oftalmologika -antiinfektiva

97/1

oftalmologika, antiinfektiva - chinolony, lokální

S01AX11 ofloxacin,

S01AX13 ciprofloxacin,

S01AX17 lomefloxacin,

S01AX19 levofloxacin,

S01AX22 moxifloxacin

 

 

97/2

oftalmologika, antiinfektiva - antibiotika ostatní, lokální

S01AA01 chloramfenikol,

S01AA11 gentamicin,

S01AA12 tobramycin,

S01AA13 acidum fusidicum,

S01AA23 netilmicin

S01AA24 kanamycin,

S01AA30 kombinace různých antibiotik -neomycin/bacitracin,

S01AB04 sulfacetamid

 

 

97/3

oftalmologika -antiinfektiva - virostatika, lokální

S01AD03 aciklovir,

S01AD09 ganciklovir

98

Oftalmologika -kortikosteroidy

98/1

oftalmologika -kortikosteroidy prvé řady, lokální

S01BA01 dexamethason,

S01BA02 hydrokortison

 

 

98/2

oftalmologika -kortikosteroidy druhé řady, lokální

S01BA03 kortison,

S01BA04 prednisolon,

S01BA07 fluorometholon

99

Oftalmologika – protizánětlivá léčiva

99/1

oftalmologika -protizánětlivá léčiva, lokální

S01BC01 indometacin,

S01BC03 diklofenak

100

Oftalmologika používaná k terapii glaukomu

100/1

oftalmologika používaná k terapii glaukomu -sympatomimetika nebo parasympatomimetika, lokální

S01EA04 klonidin,

S01EA05 brimonidin,

S01EB01 pilokarpin

 

 

100/2

oftalmologika používaná k terapii glaukomu -inhibitory karboanhydrázy, lokální

S01EC03 dorzolamid,

S01EC04 brinzolamid

 

 

100/3

oftalmologika k terapii glaukomu - betablokátory, lokální

S01ED01 timolol,

S01ED02 betaxolol,

S01ED03 levobunolol,

S01ED05 karteolol

 

 

100/4

oftalmologika používaná k terapii glaukomu -prostaglandiny nebo jejich deriváty, lokální

S01EE01 latanoprost,

S01EE02 unoproston,

S01EE03 bimatoprost,

S01EE04 travoprost,

S01EE05 tafluprost

101

Ophtalmologika -ostatní

101/1

ophtalmologika - jodidy

S01XA jodid draselný+sodný,

S01XA04 jodid draselný

102

Oftalmologika – antialergika (kromě kortikosteroidů)

102/1

oftalmologika -antialergika

S01GA52 tetryzolin kombinace,

S01GX01 kyselina kromoglyková,

S01GX02 levokabastin,

S01GX03 kyselina spaglumová,

S01GX05 lodoxamid,

S01GX06 emedastin,

S01GX07 azelastin,

S01GX08 ketotifen,

S01GX09 olopatadin,

S01GX10 epinastin

103

Protilátky anti-VEGF v oftalmologii

103/1

protilátky anti-VEGF v oftalmologii

S01LA03 pegaptanib,

S01LA04 ranibizumab

104

Terapeutické extrakty alergenů

104/2

terapeutické extrakty alergenů -standardizované, neinjekční, perorální

V01AA extrakty alergenů

 

 

104/3

terapeutické extrakty alergenů -standardizované, neinjekční, sublinguální

V01AA extrakty alergenů

 

 

104/6

terapeutické extrakty alergenů - standardizované, injekční, vodné

V01AA extrakty alergenů

 

 

104/7

terapeutické extrakty alergenů - standardizované, injekční, depotní

V01AA extrakty alergenů

105

Testy pro alergické choroby

105/1

testy pro alergické choroby - intradermální

V04CL testy pro alergické choroby

 

 

105/2

testy pro alergické choroby - prick testy

V04CL testy pro alergické choroby

106

Léčiva používaná k terapii hyperkalemie a hyperfosfatemie

106/1

léčiva k terapii hyperkalemie a hyperfosfatemie, p.o.

V03AE02 sevelamer,

V03AE03

lanthankarbonát

107

Výživy pro vrozené poruchy metabolismu

107/1

definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06CA1

 

 

107/2

definované směsi aminikyselin bez fenylalaninu s obsahem sacharidů a tuků pro pacienty do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06CA2

 

 

107/3

definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu pro těhotné (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06CA4

 

 

107/4

definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu (dávkované formy na obsah aminokyselin)

V06CA5

 

 

107/5

definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu (dávkované formy tekuté na obsah aminokyselin)

V06DD11

 

 

107/6

definované směsi esenciálních aminokyselin pro pacienty do 1 roku věku s poruchou metabolismu cyklu močoviny (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD12

 

 

107/7

definované směsi esenciálních aminokyselin pro pacienty nad 1 rok věku s poruchou metabolismu cyklu močoviny (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD13

 

 

107/8

definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, leucinu a valinu se sacharidy a tuky pro pacienty do 1 roku věku - kompletní kojenecká výživa (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD14

 

 

107/9

definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, leucinu a valinu pro pacienty do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD15

 

 

107/10

definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, leucinu a valinu pro pacienty nad 1 rok věku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD16

 

 

107/11

definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, methioninu, threoninu a valinu pro pacienty s metylmalonovou a propionovou acidémií do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD17

 

 

107/12

definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, methioninu, threoninu a valinu pro pacienty s metylmalonovou a propionovou acidémií nad 1 rok věku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD18

 

 

107/13

definované směsi aminokyselin bez leucinu pro pacienty do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD19

 

 

107/14

definované směsi aminokyselin bez leucinu pro pacienty nad 1 rok věku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD20

 

 

107/15

definované směsi aminokyselin bez lysinu a se sníženým množstvím tryptofanu pro pacienty s glutarovou acidémií do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD21

 

 

107/16

definované směsi aminokyselin bez lysinu a se sníženým množstvím tryptofanu pro pacienty s glatarovou acidémií nad 1 rok věku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD22

 

 

107/17

definované směsi aminokyselin bez methioninu obohacené L-cystinem pro pacienty s homocystinurií do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD23

 

 

107/18

definované směsi aminokyselin bez methioninu obohacené L-cystine pro pacienty s homocystinurií nad 1 rok věku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD26

 

 

107/19

definované směsi aminokyselin bez tyrosinu a fenylalaninu se sacharidy a tuky pro pacienty do 1 roku věku - kompletní kojenecká výživa (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD27

 

 

107/20

definované směsi aminokyselin bez tyrosinu a fenylalaninu pro pacienty do 1 roku věku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD29

 

 

107/21

definované směsi aminokyselin bez tyrosinu a fenylalaninu pro pacienty nad 1 rok věku (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD27

 

 

107/22

definované směsi aminokyselin včetně kombinací s peptidy s nízkým obsahem fenylalaninu (práškové formy na obsah aminokyselin)

V06DD29

108

Výživy - enterální výživy

108/1

polymerní výživa standardní - v tekuté formě

V06EA1

 

 

108/2

polymerní výživa standardní -hyperkalorická

V06EB01

 

 

108/3

polymerní výživa standardní - s doplňkem vlákniny isokalorická

V06EB02,

V06EB04

 

 

108/4

polymerní výživa standardní - s doplňkem vlákniny hyperkalorická

V06EB02,

V06EB04

 

 

108/5

polymerní výživa speciální - hyperkalorická bez tuku

V06EB03

 

 

108/6

polymerní výživa speciální – hyperkalorická s doplňkem proteinu anebo proteinu a vlákniny

V06EB05,

V06EB06

 

 

108/7

polymerní výživa speciální - určená pro léčbu jaterního selhání

V06EB10

 

 

108/8

polymerní výživa speciální - s doplňkem proteinu, argininu a zinku

V06EB11

 

 

108/10

polymerní výživa speciální - diabetická

V06EB08

 

 

108/11

polymerní výživa speciální - s doplňkem MCT olejů

V06EB09

 

 

108/12

oligopeptidická výživa tekutá

V06EC1

 

 

108/13

zahušťovadla

V06EE1

109

výživy - náhrady mléka

109/1

náhrady mléka s obsahem bílkoviny kravského mléka

V06DF1

 

 

109/2

náhrady mléka s mléčným proteinovým hydrolyzátem

V06DF2

 

 

109/3

náhrady mléka s nízkým obsahem laktózy a mléčným proteinovým hydrolyzátem

V06DF4

 

 

109/4

speciální kojenecká výživa s obsahem jednotlivých aminokyselin

V06DE

110

RTG vodo rozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky -neionické

110/1

RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické -koncentrace jodu 150 mg/ml, parenterální

V08AB09 iodixanol,

V08AB10 iomeprol

 

 

110/2

RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické -koncentrace jodu 200 mg/ml, parenterální

V08AB04 iopamidol,

V08AB10 iomeprol

 

 

110/3

RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické -koncentrace jodu 240 mg/ml, parenterální

V08AB02 iohexol,

V08AB05 iopromid,

V08AB07 ioversol

 

 

110/4

RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické -koncentrace jodu 300 mg/ml, parenterální

V08AB02 iohexol,

V08AB04 iopamidol,

V08AB05 iopromid,

V08AB07 ioversol,

V08AB10 iomeprol,

V08AB11 iobitrodol

 

 

110/5

RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické -koncentrace jodu 320 mg/ml, parenterální

V08AB03 kyselina ioxagliková,

V08AB07 ioversol,

V08AB09 iodixanol

 

 

110/6

RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 350 mg/ml, parenterální

V08AB02 iohexol,

V08AB07 ioversol,

V08AB10 iomeprol,

V08AB11 iobitridol

 

 

110/7

RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické -koncentrace jodu 370 mg/ml, parenterální

V08AB04 iopamidol,

V08AB05 iopromid

111

Kontrastní látky pro vyšetření ultrazvukem

111/1

kontrastní látky pro vyšetření ultrazvukem, parenterální

V08DA01 mikročástice s albuminem,

V08DA05 sulfur hexafluorid

114

Paramagnetické látky

114/1

paramagnetické látky s obsahem gadolinia

V08CA01 kyselina gadopentetová,

V08CA02 kyselina gadoterová,

V08CA03 gadodiamid,

V08CA04 gadoteridol

 

*) Není-li uvedena u příslušné referenční skupiny cesta podání, pak do takové referenční skupiny náleží všechny v zásadě terapeuticky zaměnitelné léčivé přípravky s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a obdobným klinickým využitím, bez rozdílu jejich cesty podání.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.