Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

456/2013 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023

456

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. prosince 2013,

kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona

o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany,

pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách

v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb.,

kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 159 odst. 1 k provedení § 12 odst. 1 a § 154 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 34 odst. 3 k provedení § 14 odst. 1 a § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů (čl. 1)

Čl. I

Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb., nařízení vlády č. 276/2011 Sb., nařízení vlády č. 447/2011 Sb. a nařízení vlády č. 386/2012 Sb., se mění takto:

1.

V poznámce pod čarou č. 1 se slova „(2011/C 353/01)“ nahrazují slovy „(2013/C 366/01)“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

__________

2)

Nařízení Komise (EU) č. 1336/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek.“.

 

3.

V § 2 odst. 1 písm. a) a v § 2 odst. 2 písm. a) se částka „3 256 000 Kč“ nahrazuje částkou „3 395 000 Kč“.

 

4.

V § 2 odst. 1 písm. b) a v § 2 odst. 2 písm. b) se částka „5 010 000 Kč“ nahrazuje částkou „5 244 000 Kč“.

 

5.

V § 2 odst. 1 písm. c), § 2 odst. 2 písm. c) a v § 2 odst. 4 písm. a) se částka „10 021 000 Kč“ nahrazuje částkou „10 489 000 Kč“.

 

6.

V § 2 odst. 3 a v § 2 odst. 4 písm. b) se částka „125 265 000 Kč“ nahrazuje částkou „131 402 000 Kč“.

 

7.

V § 3 písm. a) se číslo „86“ nahrazuje číslem „87“ a částka „18 789 000 Kč“ se nahrazuje částkou „19 003 000 Kč“.

 

8.

V § 3 písm. b) se částka „2 004 000 Kč“ nahrazuje částkou „2 027 000 Kč“.

 

9.

V § 3 písm. c) se částka „25 053 000 Kč“ nahrazuje částkou „25 338 000 Kč“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů (čl. 2)

Čl. II

Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb. a nařízení vlády č. 447/2011 Sb., se mění takto:

1.

V poznámce pod čarou č. 1 se slova „(2011/C 353/01)“ nahrazují slovy „(2013/C 366/01)“.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

_________

2)

Nařízení Komise (EU) č. 1336/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek.“.

 

3.

V § 2 odst. 1 a 2 se částka „125 265 000 Kč“ nahrazuje částkou „131 402 000 Kč“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Předseda vlády:

Rusnok v. r.

Ministr pro místní rozvoj:

Lukl v. r.