Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

204/2024 Sb. znění účinné od 1. 7. 2022

204

 

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

o ukončení platnosti Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“ k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“

 

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že Ministerstvo Evropy a zahraničních věcí Francie nótou ze dne 25. března 2024 oznámilo ukončení platnosti Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“1 k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“, v souladu s jeho čl. 3 odst. 3 k 1. červenci 2022.

Ministr:

v z. JUDr. Smolek, Ph.D., LL.M., v. r.

vrchní ředitel sekce právní a konzulárníPoznámky pod čarou:

Dodatkový protokol mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, sjednaný výměnou dopisů ze dne 6. března 2020 a 10. března 2020, a Dohoda mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“, sjednaná výměnou dopisů ze dne 7. března 2013 a 8. března 2013, byly vyhlášeny pod č. 20/2021 Sb. m. s.

Poznámky pod čarou:
1

Dodatkový protokol mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, sjednaný výměnou dopisů ze dne 6. března 2020 a 10. března 2020, a Dohoda mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“, sjednaná výměnou dopisů ze dne 7. března 2013 a 8. března 2013, byly vyhlášeny pod č. 20/2021 Sb. m. s.