Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

205/2024 Sb. znění účinné od 16. 8. 2018

205

 

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

o Oznámení České republiky podle článku 26 odst. 4 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk 20. dubna 1959) v souvislosti s přijetím právní úpravy k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (2014/41/EU)

 

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. srpna 2018 bylo ve Štrasburku generálnímu tajemníku Rady Evropy notifikováno následující oznámení:

„V souladu s článkem 26 odst. 4 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních1 ze dne 20. dubna 1959 Česká republika oznamuje, že s účinností od 16. srpna 2018 přijala legislativu k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (dále jen „směrnice“), kterou považuje za jednotné právní předpisy ve smyslu tohoto článku, a v rozsahu působnosti stanovené touto směrnicí bude tuto právní úpravu uplatňovat ve vztahu k členským státům Evropské unie, které rovněž uplatňují svou právní úpravu k provedení směrnice.“

Dne 19. července 2018 Parlament České republiky přijal zákon k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech (2014/41/EU). Uvedený zákon vstoupil v účinnost dne 16. srpna 2018.

Tímto dnem vstupuje v účinnost rovněž oznámení.

Ministr:

v z. JUDr. Smolek, Ph.D., LL.M., v. r.

vrchní ředitel sekce právní a konzulárníPoznámky pod čarou:

Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednaná ve Štrasburku dne 20. dubna 1959, byla vyhlášena pod č. 550/1992 Sb., oprava českého překladu Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních byla vyhlášena pod č. 30/2021 Sb. m. s.

Poznámky pod čarou:
1

Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednaná ve Štrasburku dne 20. dubna 1959, byla vyhlášena pod č. 550/1992 Sb., oprava českého překladu Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních byla vyhlášena pod č. 30/2021 Sb. m. s.