Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

89/2024 Sb. znění účinné od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2025

Zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2026, s výjimkou čl. I bodu 101, jde-li o § 59b, který nabývá účinnosti 1. 1. 2027.

Čl. I bod 147, má dle části sedmnácté nabýt účinnosti 1. 1. 2024, zákon byl však vyhlášen ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv až 16. 4. 2024, uplatní se tedy § 9 odst. 4 SbZ a tato část nabyde účinnosti až 1. 7. 2024.

89

 

ZÁKON

ze dne 6. března 2024,

kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 59/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 72/2018 Sb., zákona č. 38/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 49/2021 Sb. a zákona č. 189/2021 Sb., se mění takto:

1.

zatím neúčinné

 

2.

zatím neúčinné

 

3.

zatím neúčinné

 

4.

zatím neúčinné

 

5.

zatím neúčinné

 

6.

zatím neúčinné

 

7.

zatím neúčinné

 

8.

zatím neúčinné

 

9.

zatím neúčinné

 

10.

zatím neúčinné

 

11.

zatím neúčinné

 

12.

zatím neúčinné

 

13.

zatím neúčinné

 

14.

zatím neúčinné

 

15.

zatím neúčinné

 

16.

zatím neúčinné

 

17.

zatím neúčinné

 

18.

zatím neúčinné

 

19.

zatím neúčinné

 

20.

zatím neúčinné

 

21.

zatím neúčinné

 

22.

zatím neúčinné

 

23.

zatím neúčinné

 

24.

zatím neúčinné

 

25.

zatím neúčinné

 

26.

zatím neúčinné

 

27.

zatím neúčinné

 

28.

zatím neúčinné

 

29.

zatím neúčinné

 

30.

zatím neúčinné

 

31.

zatím neúčinné

 

32.

zatím neúčinné

 

33.

zatím neúčinné

 

34.

zatím neúčinné

 

35.

zatím neúčinné

 

36.

zatím neúčinné

 

37.

zatím neúčinné

 

38.

zatím neúčinné

 

39.

zatím neúčinné

 

40.

zatím neúčinné

 

41.

zatím neúčinné

 

42.

zatím neúčinné

 

43.

zatím neúčinné

 

44.

zatím neúčinné

 

45.

zatím neúčinné

 

46.

zatím neúčinné

 

47.

zatím neúčinné

 

48.

zatím neúčinné

 

49.

zatím neúčinné

 

50.

zatím neúčinné

 

51.

zatím neúčinné

 

52.

zatím neúčinné

 

53.

zatím neúčinné

 

54.

zatím neúčinné

 

55.

zatím neúčinné

 

56.

zatím neúčinné

 

57.

zatím neúčinné

 

58.

zatím neúčinné

 

59.

zatím neúčinné

 

60.

zatím neúčinné

 

61.

zatím neúčinné

 

62.

zatím neúčinné

 

63.

zatím neúčinné

 

64.

zatím neúčinné

 

65.

zatím neúčinné

 

66.

zatím neúčinné

 

67.

zatím neúčinné

 

68.

zatím neúčinné

 

69.

zatím neúčinné

 

70.

zatím neúčinné

 

71.

zatím neúčinné

 

72.

zatím neúčinné

 

73.

zatím neúčinné

 

74.

zatím neúčinné

 

75.

zatím neúčinné

 

76.

zatím neúčinné

 

77.

zatím neúčinné

 

78.

zatím neúčinné

 

79.

zatím neúčinné

 

80.

zatím neúčinné

 

81.

zatím neúčinné

 

82.

zatím neúčinné

 

83.

zatím neúčinné

 

84.

zatím neúčinné

 

85.

zatím neúčinné

 

86.

zatím neúčinné

 

87.

zatím neúčinné

 

88.

zatím neúčinné

 

89.

zatím neúčinné

 

90.

zatím neúčinné

 

91.

zatím neúčinné

 

92.

zatím neúčinné

 

93.

zatím neúčinné

 

94.

zatím neúčinné

 

95.

zatím neúčinné

 

96.

zatím neúčinné

 

97.

zatím neúčinné

 

98.

zatím neúčinné

 

99.

zatím neúčinné

 

100.

zatím neúčinné

 

101.

zatím neúčinné

 

102.

zatím neúčinné

 

103.

zatím neúčinné

 

104.

zatím neúčinné

 

105.

zatím neúčinné

 

106.

zatím neúčinné

 

107.

zatím neúčinné

 

108.

zatím neúčinné

 

109.

zatím neúčinné

 

110.

zatím neúčinné

 

111.

zatím neúčinné

 

112.

zatím neúčinné

 

113.

zatím neúčinné

 

114.

zatím neúčinné

 

115.

zatím neúčinné

 

116.

zatím neúčinné

 

117.

zatím neúčinné

 

118.

zatím neúčinné

 

119.

zatím neúčinné

 

120.

zatím neúčinné

 

121.

zatím neúčinné

 

122.

zatím neúčinné

 

123.

zatím neúčinné

 

124.

zatím neúčinné

 

125.

zatím neúčinné

 

126.

zatím neúčinné

 

127.

zatím neúčinné

 

128.

zatím neúčinné

 

129.

zatím neúčinné

 

130.

zatím neúčinné

 

131.

zatím neúčinné

 

132.

zatím neúčinné

 

133.

zatím neúčinné

 

134.

zatím neúčinné

 

135.

zatím neúčinné

 

136.

zatím neúčinné

 

137.

zatím neúčinné

 

138.

zatím neúčinné

 

139.

zatím neúčinné

 

140.

zatím neúčinné

 

141.

zatím neúčinné

 

142.

zatím neúčinné

 

143.

zatím neúčinné

 

144.

zatím neúčinné

 

145.

zatím neúčinné

 

146.

zatím neúčinné

 

147.

V příloze č. 3 se ve Volebním obvodu č. 68 Sídlo: Opava slovo „Moravice,“ zrušuje.

 

146.

zatím neúčinné

 

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Pro volby vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 247/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Ve volbách vyhlášených před vyhlášením voleb do zastupitelstev obcí v roce 2026, v nichž jsou členové zastupitelstev voleni na celé čtyřleté období, se v řízení o registraci kandidátních listin a přihlášek k registraci a při sestavování okrskových volebních komisí a obesílání jejich členů postupuje podle zákona č. 247/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Jedná-li se o volby do Senátu, neuvádí se v zápisech o průběhu a výsledku hlasování a v zápisech o výsledku voleb údaj o počtu voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz.

3.

Zprávu podle § 59a odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží vláda oběma komorám Parlamentu poprvé v roce 2027.

4.

Vláda předloží Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona o změně územního vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky podle § 59a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tak, aby změna územního vymezení volebních obvodů mohla nabýt účinnosti poprvé k 1. lednu 2028, přesahuje-li v roce 2027 odchylka od průměrného počtu voličů v některém volebním obvodu 15 %.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

zatím neúčinné (čl. 3-4)

Čl. III

zatím neúčinné

Čl. IV

Přechodná ustanovení

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí

zatím neúčinné (čl. 5-6)

Čl. V

zatím neúčinné

Čl. VI

Přechodná ustanovení

 

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu

zatím neúčinné (čl. 7-8)

Čl. VII

zatím neúčinné

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

 

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o volbě prezidenta republiky

zatím neúčinné (čl. 9-10)

Čl. IX

zatím neúčinné

Čl. X

Přechodná ustanovení

 

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

zatím neúčinné (čl. 11-12)

Čl. XI

zatím neúčinné

Čl. XII

Přechodné ustanovení

 

Čl. XIII

zatím neúčinné

Čl. XIV

Přechodné ustanovení

 

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o důchodovém pojištění

zatím neúčinné (čl. 15-16)

Čl. XV

zatím neúčinné

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

 

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

zatím neúčinné (čl. 17-18)

Čl. XVII

zatím neúčinné

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

 

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o obcích

zatím neúčinné (čl. 19)

Čl. XIX

zatím neúčinné

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o hlavním městě Praze

zatím neúčinné (čl. 20)

Čl. XX

zatím neúčinné

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna soudního řádu správního

zatím neúčinné (čl. 21-22)

Čl. XXI

zatím neúčinné

Čl. XXII

Přechodná ustanovení

 

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o místním referendu

zatím neúčinné (čl. 23-24)

Čl. XXIII

zatím neúčinné

Čl. XXIV

Přechodná ustanovení

 

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o nemocenském pojištění

zatím neúčinné (čl. 25-26)

Čl. XXV

zatím neúčinné

Čl. XXVI

Přechodné ustanovení

 

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o základních registrech

zatím neúčinné (čl. 27-28)

Čl. XXVII

zatím neúčinné

Čl. XXVIII

Přechodné ustanovení

 

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o krajském referendu

zatím neúčinné (čl. 29-30)

Čl. XXIX

zatím neúčinné

Čl. XXX

Přechodná ustanovení

 

ČÁST SEDMNÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 31)

Čl. XXXI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026, s výjimkou ustanovení

a)

čl. I bodu 147, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024,

b)

čl. I bodu 101, jde-li o § 59b, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2027.

Pekarová Adamová v. r.

Pavel v. r.

Fiala v. r.