Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

295/2021 Sb. znění účinné od 1. 10. 2021

295

 

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 21. července 2021,

kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:

Čl. I

V čl. 6 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku České republiky, se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.“.

Čl. II

Účinnost

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.