Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

527/2021 Sb. znění účinné od 1. 1. 2022

527

 

VYHLÁŠKA

ze dne 23. prosince 2021

o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 39f odst. 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 371/2021 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

(1)

Specifikace odborných úkonů a výše náhrady výdajů za provedení odborných úkonů souvisejících s řízením podle části šesté zákona jsou stanoveny v Sazebníku náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona, který je uveden v příloze k této vyhlášce.

(2)

Výše náhrady výdajů za poskytnutí odborných konzultací souvisejících s řízením podle části šesté zákona je stanovena jako násobek počtu hodin práce za poskytnutí odborné konzultace a výše výdajů na 1 hodinu práce 1 člověka, která zahrnuje platové a režijní výdaje a činí 900 Kč.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1․ ledna 2022.

Ministr:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

Příloha

Sazebník náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona

Kód

Specifikace odborného úkonu podle § 39f odst. 14 zákona

Výše náhrady výdajů

CAU-001

Příprava odborného stanoviska k žádosti o stanovení maximální ceny léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely

9 900 Kč

CAU-002

Příprava odborného stanoviska k žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, neprovádí-li se kompletní odborné klinické a farmakoekonomické posouzení

9 900 Kč

CAU-003

Příprava odborného stanoviska k žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, provádí-li se kompletní odborné klinické nebo farmakoekonomické posouzení

140 400 Kč

CAU-004

Příprava odborného stanoviska k žádosti o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, neprovádí-li se kompletní odborné klinické a farmakoekonomické posouzení

19 800 Kč

CAU-005

Příprava odborného stanoviska k žádosti o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, provádí-li se kompletní odborné klinické nebo farmakoekonomické posouzení

150 300 Kč

CAU-006

Příprava odborného stanoviska k žádosti o změnu maximální ceny léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely

9 900 Kč

CAU-007

Příprava odborného stanoviska k žádosti o změnu výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, neprovádí-li se kompletní odborné klinické a farmakoekonomické posouzení

9 900 Kč

CAU-008

Příprava odborného stanoviska k žádosti o změnu výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, provádí-li se kompletní odborné klinické nebo farmakoekonomické posouzení

108 900 Kč

CAU-009

Příprava odborného stanoviska k žádosti o změnu maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, neprovádí-li se kompletní odborné klinické a farmakoekonomické posouzení

19 800 Kč

CAU-010

Příprava odborného stanoviska k žádosti o změnu maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, provádí-li se kompletní odborné klinické nebo farmakoekonomické posouzení

118 800 Kč