Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

351/2022 Sb. znění účinné od 1. 1. 2023

351

 

VYHLÁŠKA

ze dne 16. listopadu 2022

o předávání údajů o spotřebě léčivých přípravků pojištěnců veřejného zdravotního pojištění při změně zdravotní pojišťovny

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 20 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 371/2021 Sb.:

§ 1

Rozsah předávaných údajů

(1)

Předávané údaje obsahují jednoznačné identifikátory pojištěnců uvedených v odstavci 2 a údaje o spotřebě hromadně vyráběných léčivých přípravků uvedené v odstavci 3 tak, aby bylo možno každý případ spotřeby léčivého přípravku jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu pojištěnci.

(2)

Předávány jsou údaje o pojištěncích, kteří změnili zdravotní pojišťovnu a jejichž poslední den příslušnosti k původní zdravotní pojišťovně spadá do kalendářního pololetí předcházejícího kalendářnímu pololetí, ve kterém se nachází měsíc předání podle § 3․

(3)

Předávány jsou údaje o spotřebě hromadně vyráběných léčivých přípravků vyúčtované původní zdravotní pojišťovně během období 14 kalendářních měsíců předcházejících měsíci předání podle § 3. Pro každý případ spotřeby hromadně vyráběných léčivých přípravků pro každého pojištěnce těmito údaji jsou:

a)

kód léčivého přípravku podle § 32 odst. 5 zákona o léčivech přidělený Ústavem a zveřejněný jako součást seznamu registrovaných léčivých přípravků,

b)

počet spotřebovaných balení léčivého přípravku,

c)

datum vydání či aplikace léčivého přípravku a

d)

datum vyúčtování léčivého přípravku podle bodu 3 oddílu O přílohy č. 2 k zákonu o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

§ 2

Způsob předávání

Údaje jsou předávány elektronicky formou zabezpečeného šifrovaného přenosu dat, a to ve formátu datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury.

§ 3

Lhůty pro předávání

Údaje jsou předávány v kalendářních měsících březnu a září tak, aby nová zdravotní pojišťovna pojištěnce údaje obdržela nejdříve k devátému a nejpozději k patnáctému dni tohoto měsíce.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.