Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

438/2022 Sb. znění účinné od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2024

438

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2022

o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 58b odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 363/2021 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Výše státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g odst. 3 písm. a) zákona činí za každé dítě 39 600 Kč za kalendářní měsíc.

§ 2

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 2 písm. a) zákona činí 59 400 Kč za kalendářní rok.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.