Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

396/2023 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024

396

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. prosince 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Čl. I

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/2012 Sb., nařízení vlády č. 210/2013 Sb., nařízení vlády č. 204/2014 Sb., nařízení vlády č. 233/2015 Sb., nařízení vlády č. 336/2016 Sb., nařízení vlády č. 337/2016 Sb., nařízení vlády č. 286/2017 Sb., nařízení vlády č. 273/2018 Sb., nařízení vlády č. 347/2019 Sb., nařízení vlády č. 487/2020 Sb., nařízení vlády č. 405/2021 Sb. a nařízení vlády č. 465/2022 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se číslo „103,80“ nahrazuje číslem „112,50“ a číslo „17 300“ se nahrazuje číslem „18 900“.

 

2.

V § 3 odstavec 1 zní:

(1)

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina

Nejnižší úroveň zaručené mzdy prací

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

112,50

18 900

2.

116,10

19 500

3.

126,80

21 300

4.

129,80

21 800

5.

143,30

24 100

6.

158,20

26 600

7.

174,70

29 400

8.

225,00

37 800

“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.