Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

409/2023 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024

Zákon měl nabýt účinnosti dne 1. 12. 2023, ve Sbírce zákonů však byl vyhlášen teprve dne 27. 12. 2023. Účinnosti proto v souladu s § 3 odst. 6 SbZ 1999 nabývá teprve dne 1. 1. 2024.

409

 

ZÁKON

ze dne 29. listopadu 2023,

kterým se mění zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zdravotnické záchranné službě (čl. 1)

Čl. I

V § 22 písm. b) zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, se na konci textu bodu 2 doplňují slova „ , včetně nákladů na zajištění provozu a užívání jednotného informačního systému v letecké záchranné službě“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o elektronizaci zdravotnictví (čl. 2)

Čl. II

Zákon č․ 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví, se mění takto:

1.

V § 45 písm. d) se číslo „2024“ nahrazuje číslem „2026“.

 

2.

V § 45 písm. e) se číslo „2026“ nahrazuje číslem „2025“.

ČÁST TŘETÍ

Účinnost (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2023.

Pekarová Adamová v. r.

 

Pavel v. r.

 

Fiala v. r.