Čekejte, prosím...

Poslední aktualizace:

24. 7. 2024 13:04:42

6199 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

Zrušení přísedících
Poslanecká sněmovna dne 28. 6. 2024 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o soudech a soudcích a další související zákony. Novelizace směřuje k zásadnímu omezení podílu ...

PZ 119/2024

C. H. Beck

Boj proti praní špinavých peněz
Poslanecká sněmovna dne 26. 6. 2024 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování ...

PZ 120/2024

C. H. Beck

Přenos veřejného opatrovnictví na jinou obec
Vláda dne 15. 7. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, který se mění ObčZ a některé další zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím. Návrh reaguje na praktické potíže spojené ...

PZ 118/2024

C. H. Beck

Zvýšení koncesionářských poplatků
Poslanecká sněmovna dne 12. 7. 2024 na základě předchozího usnení o stanovení pevnáho času hlasování projednala 1. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o České televizi, zákon o Českém ...

PZ 117/2024

C. H. Beck

Genderová vyváženost orgánů kotovaných společností
Poslanecká sněmovna dne 10. 7. 2024 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další ...

PZ 114/2024

C. H. Beck

Podpora bydlení, rozkaz k vyklizení
Poslanecká sněmovna dne 10. 7. 2024 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona o podpoře v bydlení a návrhu doprovodného změnového zákona. Cílem návrhu je vznik systémové podpory získání a udržení ...

PZ 113/2024

C. H. Beck

Zmírnění podmínek pro znalce
Vláda dne 11. 7. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a další související zákony. Hlavním ...

PZ 115/2024

C. H. Beck

Zkrácení doby oddlužení
Senát dne 10. 7. 2024 schválil vládní návrh novely InsZ, OSŘ, SouVR, EŘ a ZInsSpr. Novela obsahuje transpozici čl. 20, 21, 23 a 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1023 ze dne ...

PZ 116/2024

C. H. Beck

Generální inspekce bezpečnostních sborů
Senát dne 10. 7. 2024 schválil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a některé další zákony. Jedná se o první komplexní novelizaci GIBS, jehož některé ...

PZ 112/2024

C. H. Beck

Povinné vzdělávání soudců
Skupina poslanců ze 6 poslaneckých klubů dne 2. 7. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o ...

PZ 111/2024

C. H. Beck

Valorizace minimální mzdy
Poslanecká sněmovna dne 28. 6. 2024 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákoník práce a některé další zákony. Návrh transponuje směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) ...

PZ 110/2024

C. H. Beck

Korespondenční hlasování
Poslanecká sněmovna dne 21. 6. 2024 ve 3. čtení na základě předchozího usnesení o stanovení pevného času hlasování schválila poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony.

PZ 109/2024

C. H. Beck

Elektronizace nemocenského pojištění
Poslanecká sněmovna dne 28. 6. 2024 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

PZ 107/2024

C. H. Beck

Sousedské dětské skupiny
Poslanecká sněmovna dne 28. 6. 2024 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ...

PZ 108/2024

C. H. Beck

Spotřební daně
Vláda dne 27. 6. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Cílem návrhu ...

PZ 105/2024

C. H. Beck

Zvýšení koncesionářských poplatků
Vláda dne 28. 6. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve ...

PZ 106/2024

C. H. Beck

Navrhování kandidátů na prezidenta republiky
Poslanecká sněmovna dne 26. 6. 2024 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o volbě prezidenta republiky a další související zákony. Cílem návrhu je zpřesnit pravidla pro ...

PZ 104/2024

C. H. Beck

Převod majetku mezi státem a ÚSC
Poslanecká sněmovna dne 25. 6. 2024 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění ...

PZ 103/2024

C. H. Beck

Hromadné žaloby
Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byly dne 24. 6. 2024 vyhlášeny zákon č. 179/2024 Sb., o hromadném občanském řízení soudním, zákon č. 180/2024 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti ...

PZ 102/2024

C. H. Beck

Vzdělávání úředníků ÚSC
Senát dne 19. 6. 2024 schválil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o úřednících územních samosprávných celků a další související zákony. Novela se věnuje především oblasti vzdělávání úředníků ...

PZ 101/2024

C. H. Beck

Snížení škod zvěří na lesích
Vláda dne 13. 6. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Hlavním cílem návrhu ...

PZ 100/2024

C. H. Beck

Digitalizace finančního trhu
Poslanecká sněmovna dne 13. 6. 2024 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona o implementaci předpisů Evropské unie v oblasti digitalizace finančního trhu (zákon o digitalizaci finančního trhu) ...

PZ 99/2024

C. H. Beck

Zvláštní dlouhodobý pobyt pro Ukrajince
Vláda dne 12. 6. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí ...

PZ 98/2024

C. H. Beck

Režim DPH pro malé podniky
Vláda dne 12. 6. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Návrh transponuje –směrnici Rady (EU) ...

PZ 95/2024

C. H. Beck

Smluvený rozvod, péče o nezletilé
Vláda dne 12. 6. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění ObčZ a další související zákony. Novela se zaměřuje na zjednodušení a zrychlení procesu rozvodu manželství a úpravy ...

PZ 96/2024